Ste tu
Home > Kultúra > História > <i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i> TREBIŠOVSKÉ PAMIATKY: MAUZÓLEUM GRÓFA JÚLIUSA ANDRÁSSYHO

TREBIŠOVSKÉ PAMIATKY: MAUZÓLEUM GRÓFA JÚLIUSA ANDRÁSSYHO

V Trebišove sa nachádza viacero kultúrnych a historických pamiatok. Tento náš pravidelný seriál bude slúžiť na to, aby sme našich čitateľov, ktorí pochádzajú nie len z Trebišova, oboznámili s tým, čo u nás máme. Pilotný diel odštartuje článok o Mauzóleu grófa Júliusa Andrássyho.


Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho
Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho
Mauzóleum postavené v roku 1893.

Tohto roku tak oslavuje už svoje 123. narodeniny. Mauzóleum bolo postavené na návrh nemeckého architekta Arthura Meininga v neogotickom slohu. Samotný sarkofág nachádzajúci sa vo vnútri mauzólea je dielom budapeštianskeho sochára Juraja Zalu. Mauzóleum od roku 1894 až dodnes slúži ako hrobka grófa Júliusa Andrássyho. Ten zomrel v roku 1890 a najprv bol pochovaný v krypte tamojšieho rímskokatolíckeho kostola.


Kto bol Július Andrássy?

Július Andrássy sa narodil v roku 1823. Bol to významný uhorský politik, štátnik a zemepán. Jeho otec Karol Andrássy bol vyslancom na Uhorskom sneme a matka Etela, rodená Szapáryová sa považuje za jednu z najbohatších žien vo vtedajšom Uhorsku. Mladý Július sa po štúdiách v Sátoraljaújhely a Pešti stal riadiacim členom Uhorskej akadémie vied. Počas revolučných rokov 1848/1849 bol ako stúpenec revolucionára Kossútha vyslancom revolučnej vlády v Turecku. V roku 1851 ho po nastolení tzv. Bachovho absolutizmu odsúdili v jeho neprítomnosti na trest smrti.

Július Andrássy; Zdroj: celeb-true.com
Július Andrássy; Zdroj: celeb-true.com

Emigroval, žil hlavne v Paríži a Londýne. Po udelení amnestie z roku 1858 sa vrátil naspäť domov a naštartoval skvelú politickú kariéru. Bol poslancom a neskôr podpredsedom Uhorského snemu, podieľal sa na vypracovaní rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867 a takisto na uhorsko-chorvátskom vyrovnaní o rok neskôr. Okrem toho bol prvým ministerským predsedom Uhorska v dualistickej monarchii a neskôr sa stal ministrom pri osobe panovníka. V rokoch 1871 až 1879 bol ministrom zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska. Na tento post však rezignoval. Zomiera v roku 1890.

Naspäť k mauzóleu

Do sarkofágu boli umiestnené aj telesné pozostatky jeho manželky, Kataríny, rod. Kendeffyovej. Dominantou interiéru je okrem repliky obrazu Plačky pod krížom od M. Munkácsyho aj bronzová plastika ženy kľačiacej na baldachýnovej poduške stvárňujúca dcéru Helenu. Pri prvom pohľade na exteriér mauzólea zaujme vstupný neogotický portál či jazierko pred hrobkou.

IMG_9743


Zdroj: Kniha Trebišov
Foto: Autor


Top