Ste tu
Home > Správy > Slovensko

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína  v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje od 14.7.2020 do 30.10.2020  generálny pardon.

Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj  k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa.

V prípade, že odberateľ  má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vôd do verejnej kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného zákona.

Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme  subjekty, ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne k uzavretiu zmluvného vzťahu.

Informačný servis

Prevencia začína od srdca

Každoročne stúpa počet pacientov, ktorých trápi vysoké kardiovaskulárne riziko, čím sa zvyšujú šance, že práve neprenosné chronické ochorenia dokážu v budúcnosti prekročiť kapacitu zdravotníckeho systému.

Obmedzenie vlakov medzi Slovenskom a Českom

Z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu o zaradení Českej republiky (ČR) do rizikovej skupiny krajín Európskej únie („červené“ krajiny) dochádza od piatka 18. 9. 2020 k obmedzeniam vo voľnom pohybe osôb cez hranice ČR a Slovenskej republiky (SR).

Prelomová novinka v prevencii chronických degeneratívnych a onkologických ochorení na Slovenskom trhu !

Slovenská vedkyňa Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., členka vedeckovýskumného tímu ITK na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ako vôbec prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného sulforafanu na ľudských rakovinových bunkách in vitro.

Takmer tisíc vojakov ukončilo cvičenie Slovak Rifles, budú plniť úlohy deklarovanej jednotky

Takmer tisíc vojakov pozemných a vzdušných síl skončilo v priestoroch Centra výcviku Lešť päťtýždňové cvičenie Slovak Rifles. Svoju pripravenosť preverila 13. mechanizovaná práporová skupina s 280 kusmi vojenskej techniky.
Vyvrcholenie takmer dvojročnej prípravy
Mechanizovaná práporová skupina začne po certifikácii plniť úlohy deklarovanej jednotky v systéme kolektívnej obrany Severoatlantickej aliancie (NATO) s pohotovosťou od 1. januára 2021. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič.

„Certifikačné cvičenie, ktoré je vyvrcholením takmer dvojročnej prípravy, sa malo pôvodne uskutočniť v mesiaci jún. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme jeho konanie museli posunúť a prijať proti-pandemické opatrenia,“ uviedol podplukovník Richard Kiraly, veliteľ levického mechanizovaného práporu, ktorý tvorí jadro mechanizovanej práporovej skupiny.
Záver skontroloval aj brigádny generál
Záverečný týždeň cvičenia preveril zladenosť a pripravenosť štábu, ale aj jednotiek skupiny na plnenie stanovených úloh, kedy ich činnosť počas práporového taktického cvičenia s ostrou bojovou streľbou hodnotil certifikačný tím veliteľstva pozemných síl a generálneho štábu. Záver cvičenia skontroloval aj nový veliteľ pozemných síl, brigádny generál Ivan Pach.

Jadro Mechanizovanej práporovej skupiny tvorí 13. mechanizovaný prápor doplnený o jednu mechanizovanú rotu nitrianskeho práporu, čatu zo seredského ženijného práporu, protilietadlovú čatu Igla z protilietadlovej raketovej brigády Nitra, čatu z rožňavského práporu RCHBO, zložku Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov Ružomberok, taktický CIMIC a PSYOPS tím z Martina, jednotky Humint z prešovského práporu Istar, delostreleckú čatu zo samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, ale aj rotu logistickej podpory z trenčianskej brigády bojového zabezpečenia.

Porucha sluchu sa nedá oklamať

Štvrtá časť osvetového videoseriálu o TOP slovenských pracoviskách pre zriedkavé choroby predstavuje Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB.

Vlaky do/z Maďarska budú premávať naďalej

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcu verejnosť, že od 1. 9. 2020 budú všetky vlaky medzi Slovenskom a Maďarskom aj napriek obmedzeniam vstupu do Maďarska iniciovaných maďarskou stranou vedené bez obmedzení v zmysle cestovného poriadku.