Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Rada vlády pre ľudské práva diskutovala aj o otázke povinného očkovania, tému otvorila Kolíková

Rada vlády pre ľudské práva diskutovala aj o otázke povinného očkovania, tému otvorila Kolíková

Zdieľaj tento článok

1.7.2021 (Webnoviny.sk) – Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v utorok 29. júna diskutovala aj o otázke prípadného povinného očkovanie vymedzených skupín obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. Tému otvorila ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). V rámci diskusie zazneli zo strany členov a členiek mnohé podporné názory pre takéto opatrenie, a to so zreteľom na potrebnú citlivosť pri prijímaní takýchto opatrení.


Tieto závery boli zhrnuté do odporúčaní vláde SR. Okrem toho rada na svojom 39. zasadnutí debatovala aj o potrebe kamerových záznamov zo zásahov polície či o posilnení nezávislosti policajnej inšpekcie. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.


Viac o téme: Koronavírus

Rada pripravila návrh uznesenia, ktoré odporúčalo vláde SR pred svojím rozhodnutím o prípadnom povinnom očkovaní vybraných skupín obyvateľstva zvážiť všetky doposiaľ nevyčerpané možnosti dobrovoľnej vakcinácie a podporenie dostupnosti vakcín pre všetky skupiny obyvateľov.

Rada odporúča zvážiť všetky aspekty

Ďalej odporučila zvážiť všetky zdravotné, ústavnoprávne, sociálne a sociologické dopady takéhoto rozhodnutia a využiť všetky dostupné formáty verejnej diskusie tak, aby v čo najkratšom čase podporila zvýšenú mieru zaočkovania.

Rada tiež odporučila posúdiť čo najúčinnejšie zapojenie všetkých samospráv do snaženia spojeného s očkovaním a tiež vziať do úvahy konkrétne sankcie, ktoré budú primeranou odpoveďou na nevyhnutný konflikt medzi individuálnymi ľudskými právami a verejným záujmom, ak sa vláda SR rozhodne pre takýto krok a zavedie povinné očkovanie vybraných skupín.

Ministerka spravodlivosti ďalej informovala členov Rady o najdôležitejších aktivitách a opatreniach Ministerstva spravodlivosti SR pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády SR v oblasti prístupu k spravodlivosti. V rámci diskusie vyzdvihli a ocenili gesto vlády SR, ktorá prijala ospravedlnenie za zásah ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013.

Súčasne vyjadrili podporu všetkým aktivitám ministerky spravodlivosti SR v oblastiach podporujúcich rešpektovanie, dodržiavanie a vymáhateľnosť ľudských práv, osobitne pri rekodifikácii Občianskeho zákonníka vrátane opatrovníckej reformy, rekodifikácii Trestného poriadku a Trestného zákona, ako aj celistvej reformy justície.

Kamerové záznamy zo zásahov polície

Miroslava Bálintová z kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva predstavila Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020.

Záverom diskusie pri tomto bode bolo jednohlasne prijaté uznesenie Rady, do ktorého bolo na podnet od zástupcu z Kancelárie Verejného ochrancu práv zapracované aj odporúčanie pre vládu SR, aby prijala opatrenia, ktorými sa zabezpečí vyhotovovanie a uschovávanie kamerových záznamov zo zásahov polície SR, pri ktorých dochádza k zásahu do ľudských práv. Uznesenie súčasne odporúča posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie.

Na zasadnutí Rady odprezentovala Zuzana Brixová, riaditeľka rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2020.

Členka rady a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) Silvia Porubänová predstavila Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, ďalej Informáciu o zjednocovaní evidencie podnetov a prípadov v oblasti diskriminácie a porušovania ľudských práv a návrh SNSĽP na zmenu antidiskriminačnej legislatívy.

Viac k témam: Koronavírus, Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku, povinné očkovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Rada vlády pre ľudské práva diskutovala aj o otázke povinného očkovania, tému otvorila Kolíková © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdieľaj tento článok

Top