Ste tu
Home > Spravodajstvo > MEDZI PLECHOTICAMI A ČEĽOVCAMI SA REKONŠTRUUJE PLYNOVOD

MEDZI PLECHOTICAMI A ČEĽOVCAMI SA REKONŠTRUUJE PLYNOVOD

Na úseku medzi obcami Plechotice a Čeľovce spoločnosť SPP-distribúcia, a.s., rekonštruuje vysokotlakový plynovod. S rekonštrukciou sú spojené dopravné a rýchlostné obmedzenia. Tento stav podľa predpokladov potrvá do konca augusta.

Požiadali sme plynárenskú spoločnosť, ktorá túto rekonštrukciu uskutočňuje o vyjadrenie sa k nej. „Prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., rekonštruuje v katastrálnom území obce Plechotice vysokotlakový plynovod. V záujme zachovania bezpečnosti našej distribučnej siete a spoľahlivosti dodávok zemného plynu odberateľom, vymieňame pôvodný trasový uzáver. Výmena trasového uzáveru si vyžiadala plánovanú odstávku obcí Kalša a Slanské Nové Mesto od dodávok zemného plynu. O prerušení distribúcie, ktoré sme naplánovali v období od 4.8. do 13.8.2015, 18:00 hod., sme všetkých dotknutých odberateľov informovali v dostatočnom časovom predstihu. Rekonštrukčné práce sa snažíme urýchliť, aby bola doba odstávky čo najkratšia. Všetkých odberateľov plynu teda najneskôr 13.8.2015 opäť pripojíme“

IMG_9063

IMG_9065

IMG_9068

IMG_9066

Top