Ste tu
Home > Nezaradené > DEŇ ZEME 2018

DEŇ ZEME 2018

Environmentálne podujatie pri príležitosti osláv Dňa Zeme v Trebišove pripravili organizátori, ktorými boli Štátna ochrana prírody SR CHKO Latorica v spolupráci s Mestom Trebišov (odd. školstva), ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Základnou Organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov. Na organizácií sa spolupodieľali aj Lesy SR – odštepný závod Sobrance.

Podujatie sa uskutočnilo piatok 21.4. pred historickým kaštieľom grófa Andrássyho, v areáli sídla Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.

Stretnutie malých ochranárov prírody otvorili zástupkyňa primátora Mgr. Viera  Mokáňová a Ing. Kristína Voralová, riaditeľka ŠOP SR Latorica. Pre žiakov 6 základných škôl a 1 špeciálnej základnej školy združujúcich sa v oddeleniach školských klubov a pre žiakov materských škôl s alokovanými pracoviskami v meste si učitelia a zástupcovia CHKO Latorica prichystali zaujímavé a tvorivé aktivity.

Tvorivé dielne

Centrum voľného času si pre deti a ostatných účastníkov Dňa Zeme pripravilo taktiež podnetné činnosti, napr. maľovanie na papier s použitím rôznych iných materiálov (napr. gombíkov, šnúrok, bavlniek, špagátov…). Veľmi obľúbenou činnosťou bolo aj v aktuálnom roku vyrobenie vlastných drevených medailónikov – do ktorých deti a žiaci škôl vkresľovali svoj najkrajší kvietok, obľúbené zviera, rastlinku, resp. iný motív z prírody. Deti si vyskúšali vyrobiť aj drevenú búdku pre vtáčiky.

Pri príležitosti pripomenutia si významného ochranárskeho sviatku Dňa Zeme sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže na tému Každý deň je Deň Zeme.

Do súťaže sa mohli zapojiť deti MŠ a žiaci ZŠ, a to buď individuálne alebo kolektívne. Ich úlohou bolo vytvoriť, respektíve spracovať zaujímavý poster, prípadne menší projekt na danú tému.

Technika spracovania témy bola ľubovoľná. Deti využívali najčastejšie kresbu, maľbu s vodovými, ale aj temperovými farbami, ale takisto aj koláž. Práce boli prezentované na podujatí.

Trebišovské deti a žiaci boli skutočne veľmi tvorivé. Zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR CHKO Latorica vybrali a odmenili tie najkrajšie, resp. najkreatívnejšie práce. Pri hodnotení porotcovia sledovali najmä nápaditosť výtvarnej tvorby a to, ako sa žiak, autor práce, pridržal témy.

Kultúrny program

Do podujatia, ktorého základným mottom je ochrana životného prostredia, žiaci vniesli aj kultúrnu zložku. Kultúrny program pripravila v roku 2018 ZŠ na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove. Začal recitovaním básní,  spevom ľudových piesní, pokračoval ľudovým rozprávaním v zemplínskom nárečí, ale i tancom – folklórnym i moderným, v podaní žiakov uvedenej školy.

V závere podujatia Mesto Trebišov prostredníctvom svojho hospodárskeho strediska darovalo zástupcom každej zúčastnenej školy zelený stromček, ktorý si žiaci vysadia do areálu školského dvora.

 

Top