Ste tu
Home > Kultúra > DIVADELNÝ TREBIŠOV 2018

DIVADELNÝ TREBIŠOV 2018

V divadelnej sále MsKS v Trebišove sa v dňoch 19. – 20. 4. 2018 uskutočnil Divadelný Trebišov 2018 alebo (iným názvom) XXI. ročník Malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja. Organizátorom podujatia bolo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.


Prvý deň divadelného podujatia bol pestrý.
Po slávnostnom otvorení Divadelného Trebišova 2018 riaditeľkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Mgr. Beátou Kereštanovou a primátorom mesta Trebišov PhDr. Markom Čižmárom sa postupne odprezentovali 4 ochotnícke divadelné súbory: Divadlo Milénium pri MÚ MČ Košice – Staré Mesto s inscenáciou Lysistrata, pod taktovkou režiséra Gejzu Tótha, Divadelný súbor Jozefa Gregora Tajovského z Jakloviec s hrou Predposledný súd. Svoje výkony predviedli i ochotníci z DS Janka Borodáča pri OcÚ Plechotice v naštudovanej inscenácii Rysavá jalovica. Zavŕšením tohto dňa bolo predstavenie domáceho Divadla „G“ Trebišov s komédiou Tak sa na mňa prilepila.
Druhý deň festivalu milovníci divadelného umenia videli stvárnenie postáv v dvoch hrách. Na javisku divadelnej sály MsKS vykreslili zaujímavé charaktery postáv členovia Divadla pri fontáne z Michaloviec v inscenácii Koniec štátnej cesty a divadelníci z DS AmfiTeatro pri CVČ v Trebišove v hre Vĺčik.
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a  mesto Trebišov.
VÝSLEDKY:
Divadlo mladých
Zlaté pásmo: DS AmfiTeatro pri CVČ v Trebišove.
Súbor postupuje na FEDIM 2018.
Divadlo dospelých
Bronzové pásmo: Divadlo Milénium pri MÚ MČ Košice – Staré Mesto
Divadelný súbor Jozefa Gregora Tajovského z Jakloviec
Divadla pri fontáne z Michaloviec
Strieborné pásmo: DS Janka Borodáča pri OcÚ Plechotice
Zlaté pásmo: Divadlo „G“ Trebišov. Súbor postupuje na Belopotockého Mikuláš 2018.
Zdroj: Mesto Trebišov

Top