Ste tu
Home > Právo a legislatíva > ŠTÚDIUM PRÁVA STRÁCA NA ŽIADANOSTI

ŠTÚDIUM PRÁVA STRÁCA NA ŽIADANOSTI

 

Štúdium práva stráca na žiadanosti, niektoré fakulty prijímajú aj bez prijímačiek.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

V kritériách prijímacieho konania v študijnom odbore právo v dennej a externej forme v bakalárskom stupni na akademický rok 2018/2019 sa medzi všeobecnými podmienkami prijatia uvádza: Bez prijímacej skúšky. V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže fakulta prijať, dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky.“ Pre úplnosť je potrebné dodať, že predpokladaný počet prijatých uchádzačov je 400 v dennej forme štúdia a 200 v externej forme.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Web banskobystrickej právnickej fakulty uvíta návštevníka veľkým bannerom s nápisom „Bez prijímačiek“. Ako sa ďalej uchádzač dozvie, prijímacie konanie na bakalárske štúdium (v dennej aj externej forme) prebehne na základe riadne podanej prihlášky bez prijímacej skúšky. Rovnako ako v Bratislave aj tu fakulta uvádza, že v prípade, že počet prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium bude podstatne prevyšovať počet, ktorý môže fakulta prijať (tzv. plánovaný počet), dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. Fakulta plánuje prijať na prvý, bakalársky stupeň 200 v dennej forme a rovnako 200 aj v externej.

Viac sa dočítate na: http://www.najpravo.sk/clanky/studium-prava-straca-na-ziadanosti-niektore-fakulty-prijimaju-aj-bez-prijimaciek.html

Top