Ste tu
Home > Nezaradené > ŽSR PODPÍSALI ZMLUVY O SPOLUPRÁCI S ĎALŠÍMI DVOMA ŠKOLAMI

ŽSR PODPÍSALI ZMLUVY O SPOLUPRÁCI S ĎALŠÍMI DVOMA ŠKOLAMI

Zdieľaj tento článok

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci rozšírenia spolupráce so strednými odbornými školami v oblasti vzdelávania a získavania budúcich kvalifikovaných zamestnancov dnes, t.j. 19. júna 2017 uzavreli dve nové Rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci.


Prepojenie teórie a praxe

Išlo o Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Trnave a Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach.  Súčasťou spolupráce je aj štipendijný program ŽSR.


Zmluva upravuje spoločný postup pri zabezpečení vzdelávania a prepojenia výučby teórie s prevádzkovou praxou, čím otvára  väčšie možnosti získavania budúcich zamestnancov z radov absolventov uvedených škôl pre prácu na ŽSR. Žiaci tak budú mať možnosť vykonávať odbornú prax priamo na pracoviskách ŽSR a po úspešnom ukončení štúdia budú mať možnosť širokého uplatnenia v oblasti železničnej dopravy.

,,Predovšetkým v odborných prevádzkových pozíciách nám odchádzajú do dôchodku silné ročníky a chýbajú nám ľudia. Snahou ŽSR je postupne zabezpečiť generačnú obmenu týchto zamestnancov a vychovať si vlastných odborníkov v oblasti železničnej dopravy“, priznal generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

,,Som veľmi rád, že sa ŽSR ohlásili, verím, že spolupráca bude pokračovať aj ďalej,“ uviedol Štefan Bilík zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave. ,,Radi sme participovali na príprave zmluvy, uvedená spolupráca nám veľmi pomôže“, doplnil Peter Parimucha, riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej v Košiciach, ktorá sa riadi krédom: Život je pohyb, pohyb je doprava, doprava je život.

riaditeľ Peter Parimucha

Aktívnou spoluprácou so strednými a vysokými školami, ako aj rôznymi inými propagačnými aktivitami sa ŽSR snažia zvyšovať záujem verejnosti nielen o samotnú firmu, ale aj o študijné smery v oblasti dopravy a techniky, v ktorých ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast.

Zdieľaj tento článok

Top