Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO: SCHVÁLENIE ROZPOČTU BOLO OPÄŤ PRELOŽENÉ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO: SCHVÁLENIE ROZPOČTU BOLO OPÄŤ PRELOŽENÉ

Mestské zastupiteľstvo
Zdieľaj tento článok

Vedenie mesta a poslanci mesta Trebišov sa dnes stretli na mimoriadnej schôdzi mestského zastupiteľstva. Riešila sa na ňom otázka Programového rozpočtu roku 2016, keďže rozpočet doteraz schválený nebol. Po mimoriadnom zasadnutí pokračovalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 


 Návrh schválenia rozpočtu na rok 2016

Dnes, 8. 2. 2015 sa o deviatej hodine uskutočnilo zasadanie mestského zastupiteľstva v Trebišove. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané potom, ako sa na poslednej schôdzi poslanci nevedeli zhodnúť na schválení Programového rozpočtu pre rok 2016. Poslanci Trebišov Nahlas majú za cieľ vytvoriť rezervu 400 000 EUR na výstavbu podzemných kontajnerov a tu sa názory vedenia mesta v istých bodoch odlišujú.


Na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a tak sa mohlo právoplatne hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu. Prednosta Mestského úradu Mgr. Peter Sovák na úvod zasadnutia prezentoval výhody a nevýhody už spomínaných podzemných kontajnerov. Za výhodu bol považovaný objem podzemných kontajnerov a taktiež to, že sú dve tretiny kontajnera pod zemou. Ako výhodu uviedol taktiež nízke a ľahko prístupné otvory pre menších či rôznym spôsobom zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Pozitívom je taktiež menší zápach šíriaci sa z odpadkov. No v súvislosti s podzemnými kontajnermi poukazovala prezentácia aj na vysoké zriaďovacie materiály, ktoré budú musieť byť použité do kontajnerov. Do takýchto kontajnerov sú vkladané drahšie materiály, v prípade nebezpečenstva požiaru v ich vnútri a podobne. Spomínané boli aj vysoké náklady na stojiská či riziko záplav podzemnými vodami. Mgr. Sovák tiež uviedol, že v prípade výstavby by sa kontajnery nemali nachádzať priamo pod oknami bytoviek a teda by bola vzdialenosť jednotlivých kontajnerov oveľa väčšia ako doteraz a ľudia by sa museli prejsť so svojimi odpadkami. V tejto súvislosti boli položené otázky či sú pokryté základné záležitosti akýmu sú voda, ihriská, plaváreň, rekonštrukcie striech a podobne. Pán magister Sovák sa na záver svojej prezentácie vyjadril, že tento návrh sám o sebe nie je zlý, iba nemyslí si, že je to dobre načasované.

Diskusia o podzemných kontajneroch

V otvorenej diskusii Ing. Gore vysvetlil, že návrh nového rozpočtu dnes na schválenie nepredložia. Ohradil sa tým, že poslancom neboli dané podklady na prípravu rozpočtu včas. Ing. Kolesár navrhol prerušenie zasadnutia o rozpočte  na dátum 22. februára o 16.00.

Pán primátor uviedol, že nemá problém podpísať uznesenie, pokiaľ poslanci vyriešia otázku ich návrhu o podzemných kontajneroch. Týka sa to otázok riešenia umniestňovania kontajnerov, taktiež ich izoláciu a možné riziká spôsobené problémami spodných vôd. Vedenie mesta by bolo radšej, keby šli peniaze na výstavbu kontajnerov zo štátnych peňazí, tak ako to urobilo napríklad mesto Nitra a nie priamo zo zdrojov mesta.

Schválenie rozpočtu bolo teda hlasovaním preložené na 22. február.

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Po mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pokračovalo riadne zasadnutie.  Tam sa riešila otázka postupu revitalizácie hradu Parič, kde prebiehajú stavebné práce. Taktiež sa riešila otázka popraskaného a rozpadávajúceho sa chodníku pre korčuliarov a cyklistov pri hrádzi v mestskom parku, problémy s výtlkmi na cestách či otázka parkovania pri mestskej pošte a iné. Bodom číslo 9 dnešného programu bolo vymenovanie náčelníka mesta Trebišov. Na pozíciu bol navrhnutý Mgr. Miroslav Cabada. Pán magister Cabada vysvetlil, že za posledné obdobie rozdelili územie mesta do piatich sektorov, z čoho každý sektor má na starosti istý počet policajtov. Hovoril taktiež o budúcom vytvorení prednášok a besied na školách a v rómskych osadách, aby sa tým zabraňovalo priestupkom či trestným činom. Návrh o zvolení náčelníka nebol schválený, kedže nehlasovalo 11 prítomných poslancov.


Foto: Daniel Fekete

Zdieľaj tento článok

Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top