Ste tu
Home > Spravodajstvo > VLÁDA PREDLŽILA NÚDZOVÝ STAV, AKÉ VÝNIMKY PLATIA?

VLÁDA PREDLŽILA NÚDZOVÝ STAV, AKÉ VÝNIMKY PLATIA?


Núdzový stav sa na Slovensku od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla v piatok 5. februára 2021. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorý umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia.


Výnimky zo zákazu vychádzania

Vláda svojím uznesením opakovane obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19. marca 2021. Vláda tiež ustanovila niekoľko výnimiek, zo zákazu vychádzania, ktoré sme pre vás prehľadne zhrnuli. Pre okres Trebišov platí III. stupeň varovania. Viac o epidemiologickej situácii v okrese sa dočítaťe tu.


Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže
  • od 10. februára negatívnym testom nie starším ako 7 dní (buď PCR alebo antigen), v prípade, že okres patrí do IV. a III. stupňa varovania podľa COVID automatu – o pravidlách COVID automatu platných pre okres Trebišov sa dočítate tu
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť 
 • cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky, ak sa táto osoba preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť


   

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť 
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť 
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 • cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť
 • cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť

 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
 • cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže  
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia, ak sa preukáže on a prípadne jeden jeho zástupca žijúci v spoločnej domácnosti 
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča podľa bodu 15 až 17 a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá́ sa preukáže 
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť 
 • osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť

 • zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti 
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť
 • cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie 
 • cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže 
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • cestu osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu späť 
 • cestu osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže
  • negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní
  • negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • že  prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • že bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • že jej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

 

Do zamestnania iba s testom alebo na výnimku

Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u nariadil zamestnávateľom (okrem škôl a školských zariadení) zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov spĺňajúcim jednu z výnimiek, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Zákaz vstupu na pracovisko sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (pri II. stupni varovania nie starším ako 14 dní, pri I. stupni varovania nie starším ako 21 dní). Toto nariadenie zákazu vstupu sa týka:

 • v období od 10. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného podľa COVID AUTOMAT-u do III. a IV. stupňa varovania (výnimka – test nie starší ako 7 dní)
 • v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMAT-om do II. stupňa varovania (výnimka- test nie starší ako 14 dní)
 • v období od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 zamestnávateľa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMAT-om do I. stupňa varovania (výnimka- test nie starší ako 21 dní).

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z výnimiek. Zamestnávateľ je oprávnený do dokladu nahliadnuť. V prípade, ak zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, pretože zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek uvedenú vo vyhláške, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Top