Ste tu
Home > Spravodajstvo > OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

Zdieľaj tento článok

Trebišov │Štvrtok 3. mája 2018 Okresný úrad v Trebišove v spolupráci s Centrom voľného času v Trebišove zorganizovali 24. ročník okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov ZŠ v okrese Trebišov.


Cieľom štvrtkovej súťaže bolo predovšetkým overiť a precvičiť vedomosti žiakov získané učivom, s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hlásenie malých požiarov.


Je potrebné však konštatovať, že touto súťažou si mladí záchranári vybudovali a upevnili návyky poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí a zároveň ich súťaž motivovala k záujmovej činnosti a pozitívnej skladbe voľnočasových aktivít.

Hlavným organizátorom bol odbor krízového riadenia OÚ v Trebišove


Zdroj: Mesto Trebišov

Zdieľaj tento článok

Top