Ste tu
Home > Spravodajstvo > DEŇ UČITEĽOV

DEŇ UČITEĽOV

Zdieľaj tento článok

Piatok 6. apríla 2018 Mesto Trebišov zorganizovalo spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.


Deň učiteľov je sviatok, ktorým sa pripomína významné postavenie tohto povolania v spoločnosti a oceňuje sa práca všetkých pedagogických pracovníkov, ale i všetkých zamestnancov školstva. Učitelia formujú detskú dušu, učia spoznávať svet a vedieť sa v ňom orientovať, rozvíjajú myslenie, umelecké i fyzické schopnosti, osobité talenty detí a spolu s ostatnými primárnymi skupinami finalizujú hodnotovú orientáciu, pomáhajú dotvoriť charakter, svedomie a morálku.


Práve tento deň dáva príležitosť žiakom a verejnosti na to, aby otvorene prejavili voči nim svoju úctu a poďakovanie. V úvode programu sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove pekným hudobným vystúpením. Pozvaným hosťom, pedagógom, sa následne prihovoril primátor mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý im vyjadril poďakovanie za ich zodpovedný prístup k práci a ocenil ich nezastupiteľnú úlohu v dnešnej spoločnosti. Mesto Trebišov sa rozhodlo oceniť jedenástich pedagógov za oddanú prácu a lásku, ktorú dennodenne rozdávajú deťom.


Zdroj: Mesto Trebišov

Zdieľaj tento článok

Top