Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Andrej Danko určil termín na podávanie návrhov kandidátov na ústavných sudcov

Andrej Danko určil termín na podávanie návrhov kandidátov na ústavných sudcov

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v piatok svojím rozhodnutím určil termín na podávanie návrhov na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.

Návrhy na voľbu kandidátov majú oprávnené subjekty možnosť podať do 7. januára budúceho roka, tak, aby sa voľba uskutočnila na schôdzi parlamentu, ktorá sa začína 29. januára 2019. Deviatim sudcom ústavného súdu uplynie funkčné obdobie vo februári.

Sudcov vymenuje prezident

Proces voľby sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky upravuje Ústava SR, zákon o Ústavnom súde SR a taktiež rokovací poriadok Národnej rady SR. Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu môžu podať národnej rade poslanci parlamentu, vláda, predseda ústavného súdu, predseda Súdnej rady SR, najmenej päť členov súdnej rady, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny prokurátor, verejný ochranca práv a taktiež profesijné organizácie právnikov a vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Agentúru SITA o tom informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Ústava stanovuje že NR SR navrhuje prezidentovi dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať. Navrhovatelia musia v termíne stanovenom rozhodnutím predsedu parlamentu doručiť do podateľne Kancelárie NR SR návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu aj s príslušnými náležitosťami.

Podmienky na vymenovanie do funkcie

Súčasťou návrhu na voľbu kandidáta je aj navrhnutým kandidátom podpísaný životopis, ktorý obsahuje prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti a ďalšie materiály preukazujúce, že uchádzač o funkciu ústavného sudcu spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie. Národná rada SR je povinná zverejniť tieto materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu na svojom webovom sídle najmenej 15 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru.

Ústavnoprávny výbor NR SR následne prerokuje návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu na svojej verejnej schôdzi, kde sa navrhnutí kandidáti predstavia. Na schôdzu ústavnoprávneho výboru v zmysle rokovacieho poriadku jeho predseda pozve okrem navrhnutých kandidátov aj prezidenta republiky.

Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát na sudcu ústavného súdu odpovedať na otázky prítomných poslancov a taktiež prezidenta republiky, prípadne jeho zástupcu. Kancelária parlamentu je povinná z tejto schôdze Ústavnoprávneho výboru pripraviť verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Vzdajú sa členstva v politickej strane

Podľa Ústavy SR môže byť za sudcu ústavného súdu vymenovaný občan SR, ktorý spĺňa podmienku voliteľnosti do Národnej rady SR, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní.

Zároveň každý kandidát, ktorý sa uchádza o funkciu sudcu ústavného súdu musí podpísať vyhlásenie, podľa ktorého sa v prípade vymenovania prezidentom ešte pred samotným zložením sľubu vzdá prípadného členstva v politickej strane alebo hnutí a taktiež funkcie alebo činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie ústavného sudcu, uvádza Kancelária NR SR.

Parlament v októbri neodobril návrh ústavného zákona z rezortu spravodlivosti, ktorý mal podľa ministra Gábora Gála (Most-Híd) sprísniť proces voľby ústavných sudcov. V súčasnosti stačí uchádzačom získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, najmenej však 39. Národná rada SR bude voliť kandidátov po dvojiciach, pričom podľa stanoviska Ústavného súdu SR je prezident povinný jedného z nich následne vymenovať. Noví sudcovia budú obliekať taláre najbližších 12 rokov, teda do roku 2031.

Viac k témam: Andrej Danko, Ústavný súd Slovenskej republiky, voľba ústavných sudcov
Zdroj: Webnoviny.sk – Andrej Danko určil termín na podávanie návrhov kandidátov na ústavných sudcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Top