Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTO TREBIŠOV ZAVIEDLO FUNKČNÉ OZNAČENIE PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE

MESTO TREBIŠOV ZAVIEDLO FUNKČNÉ OZNAČENIE PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE

Od konca marca 2018 zdobia uniformy mestských policajtov v Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Čiernej nad Tisou pásiky, vyjadrujúce ich funkčné zaradenie.


Je to ekvivalent hodnosti používanej v ozbrojených zložkách SR. Príslušníci mestskej polície nie sú v služobnom pomere a taktiež nepatria k ozbrojeným zložkám, preto im neprináleží štandardné hodnostné označenie, aké používa napr. štátna polícia alebo armáda. Nakoľko je však mestská polícia ozbrojeným poriadkovým útvarom, môže používať funkčné označenie.


Na slávnostnom akte odovzdávania funkčných označení, ktoré sú jednotné pre všetky mestské polície v okrese Trebišov, sa zúčastnili: primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Kráľovský Chlmec Ing. Karol Pataky, primátorka mesta Čierna nad Tisou Ing. Marta Vozárikova, prezident združenia náčelníkov mestských a obecných polícií a zároveň náčelník MsP Prešov Mgr. Ján Andrejko PhD, ktorý odovzdal zúčastneným pamätné listy.

Funkčné označenie príslušníkov MsP je rozdelené do troch kategórií. V prvej kategórii sú tzv. hliadkové funkcie – priamy výkon služby, v druhej operačno-koordinačné funkcie a v tretej kategórii sú zaradené riadiace funkcie. Funkčným označením prvej kategórie je mladší inšpektor priameho výkonu služby, potom inšpektor priameho výkonu služby a nasleduje starší inšpektor priameho výkonu služby.

Funkčné označenie pre funkcie operačno-koordinačné sú v nasledovnom poradí: mladší inšpektor špecialista, inšpektor špecialista, starší inšpektor špecialista. Túto kategóriu uzatvárajú referenti MsP pre mestský kamerový systém (MKS) a dispečing, ktorí v závislosti od doby výkonu služby získavajú funkčné označenie referent MKS a dispečingu. Po uplynutí piatich rokov po nástupe do funkcie získava funkčné označenie starší referent MKS a dispečingu. Posledným z tejto kategórie je označenie referent priestupkového referátu a prevencie, ktoré získa policajt taktiež v závislosti od dĺžky trvania tejto funkcie. Po uplynutí predpísanej doby získava funkčné označenie starší referent priestupkového referátu a prevencie.

V kategórii riadiacich funkcií sú určené tieto funkčné označenia: zástupca náčelníka MSP I. stupňa a po uplynutí predpísanej doby zotrvania vo funkcii získava príslušník označenie zástupca náčelníka MsP II. stupňa. Náčelník MsP získava funkčné označenie náčelník MsP I. stupňa, resp. náčelník MsP II. stupňa.

Zdroj: Mesto Trebišov


Top