Ste tu
Home > Spravodajstvo > ZOMREL RODÁK ZO STANČE, PETER KERLÍK

ZOMREL RODÁK ZO STANČE, PETER KERLÍK

Novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ Peter Kerlik zomrel v utorok 1. marca v Bratislave vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca o 13:15 v bratislavskom krematóriu. 


Narodil sa 4. júla 1946 v Stanči. V roku 1962 vyštudoval odbor knihovníctvo a svetová literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako knihovník v Lyceálnej knižnici SAV.


Prehľad kariéry Petra Kerlika:

  • 1975-80       redaktor Revue svetovej literatúry
  • 1980-83       lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Jyväskylä vo Fínsku
  • 1983-89       redaktor Revue svetovej literatúry
  • 1989              spolupracoval so Štúdiom L+S ako redaktor
  • 1989-90        poradca ministra na ministerstve kultúry
  • 1990-92        veľvyslanec ČSFR vo Fínsku, neskôr bol asistentom riaditeľa v Divadle Astorka a redaktorom v                               časopise Mosty
  • 1995-2002   tlačový a politický asistent veľvyslanectva Veľkej Británie v Bratislave
  • 2002-2003  generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a štátny radca odboru strategických činností                           Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
  • od 2003        aktívny ako novinár, prekladateľ, tlmočník a príležitostne aj ako herec

Vo svojej prekladateľskej práci sa Peter Kerlík venoval hlavne prekladu severských jazykov. Prekladal fínsku, fínsko-švédsku, nórsku, dánsku, švédsku a anglofónnu literatúru. Prekladať začal už počas štúdia, na čo mal veľké predpoklady v podobe jazykového nadania a vynikajúcej práce so slovom. Prekladal severských predstaviteľov modernej klasiky. Prekladal aj literatúru pre deti a mládež, jeho rukami prešli aj viaceré svetové bestsellery.

Veľkú pozornosť venoval dráme, v poslednom desaťročí sa vyprofiloval ako prekladateľ dramatika B. Ahlforsa. Z jeho tvorby preložil rad divácky príťažlivých hier: Divadelná komédia, Ale, ale, pani plukovníková, Iluzionisti a Posledná cigara, ktoré sa hrali takmer vo všetkých divadlách na Slovensku.

Takmer 15 rokov sa podieľal na obsahu časopisu Revue svetovej literatúry. S touto činnosťou sa viaže jeho bibliografická aktivita, keďže postupne zostavoval bibliografie časopisu za každý ročník.

V obsiahlej Bibliografii Revue svetovej literatúry 19652004 prezentuje súpis vyše 8000 bibliografických záznamov prekladov, ktoré poskytujú nenahraditeľný zdroj informácií pre výskum dejín a recepcie umeleckého prekladu na Slovensku. Bibliografiu ročníka 2015 odovzdal len prednedávnom.

V roku 2012 bolo Petrovi Kerlikovi udelené vysoké štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu fínskej bielej ruže.


Foto: razus.sk


Top