Ste tu
Home > Zaujímavosti > Revízia výdavkov na kultúru ukázala zdroje knižničného fondu v slovenských knižniciach

Revízia výdavkov na kultúru ukázala zdroje knižničného fondu v slovenských knižniciach

15.8.2020 (Webnoviny.sk) – Menej ako polovica (46 percent) knižničného fondu v slovenských knižniciach v roku 2017 pribudla prostredníctvom nákupu. Ďalšie zdroje boli dary (36 percent), ďalej povinné výtlačky (desať percent) a iné zdroje (osem percent).

Vyplýva to z Revízie výdavkov na kultúru, ktorú pripravil Inštitút kultúrnej politiky (IKP) v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze.

Podľa autorov revízie sú prostriedky na nákup knižničného fondu také nízke, že ak by viaceré typy knižníc nedostávali knižničné jednotky do daru a cez povinné výtlačky, ich knižničný fond by sa časom prirodzeným úbytkom fondu znižoval.

Akvizícia knižničného fondu

Z revízie ďalej vyplýva, že slovenské verejné knižnice by mali na akvizíciu knižničného fondu vynaložiť o 1,8 až 5,5 milióna eur viac ako je tomu teraz. Analytici tiež vysvetľujú, že veľká hustota knižničnej siete nespôsobuje iba neefektivitu.

Takto alokované peniaze však chýbajú pri akvizíciách knižničného fondu, čo následne zmenšuje možnosť výberu titulov pre používateľov knižníc. Analytici preto navrhujú dofinancovať akvizície knižničného fondu prostredníctvom štátnych dotácií.

Zároveň odporúčajú, aby mali na takúto podporu nárok len tie knižnice, ktoré by sa zaradili do nosnej siete knižníc. Na takéto dofinancovanie by však boli potrebné zdroje do výšky 2,2 milióna eur zo štátneho rozpočtu.

Systém povinných výtlačkov

Analytici tiež upozorňujú, že súčasný systém povinných výtlačkov periodík a neperiodík je neopodstatnene široký, pričom zákonná povinnosť sa dodržiava maximálne na 50 percent.

Slovenskí vydavatelia sú povinní na vlastné náklady poskytnúť všetky publikované knižničné jednotky štyrom až deviatim knižniciam v štyroch až jedenástich kusoch v závislosti od ich nákladu a typu, pri knihách či regionálnej pôsobnosti, pri periodikách do troch dní od začiatku ich verejného šírenia.

Nesplnená povinnosť

V roku 2018 boli odovzdané výtlačky periodických a neperiodických titulov v hodnote približne 856-tisíc eur. Nie všetci vydavatelia však svoju povinnosť splnili. Pri 100 percentnom plnení by sa táto suma zvýšila na minimálne 1,66 milióna eur.

Revízia preto odporúča znížiť povinnosť odovzdávania povinných výtlačkov na dva kusy plus digitálnu kópiu s cieľom ich archivácie pre budúcnosť.

Podľa revízie tak vydavatelia ušetria minimálne 703-tisíc eur. Zároveň uvoľnenie dodacej lehoty výtlačkov z troch dní na jeden až tri mesiace ušetrí vydavateľom poštovné a ďalšie administratívne náklady.

Viac k témam: knižnica, knižničný fond, nákup, Útvar hodnoty za peniaze
Zdroj: Webnoviny.sk – Revízia výdavkov na kultúru ukázala zdroje knižničného fondu v slovenských knižniciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Top