Ste tu
Home > Spravodajstvo > Mesto získalo ďalšiu dotáciu na modernizáciu sedenia v kine

Mesto získalo ďalšiu dotáciu na modernizáciu sedenia v kine

Na základe výsledkov hodnotenia a odporúčania príslušnej odbornej komisie posudzovateľa Mesto Trebišov uspelo so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na projekt „Modernizácia kina Slávia“.  Schválená dotácia v sume 30.000 EUR bude použitá na kompletnú výmenu starých kresiel, ktoré slúžili návštevníkom mestského kina celých 32 rokov. V Mestskom kine Slávia budú pôvodné, značne opotrebované sedadlá vymenené za nové moderné, s väčším komfortom a priestorom pre diváka.

Po dlhých rokoch mesto nainštaluje 266 ks nových kresiel, ktoré by mali divákom zaručiť výbornú ergonómiu operadla, vytvarovaného pre dokonalé podoprenie chrbtice. Sedacia časť kresla zabezpečí pohodlné sedenie pomocou väčšej hrúbky čalúnenia a ergonomického tvarovania. Získané finančné zdroje z Audiovizuálneho fondu pokryjú polovicu nákladov na rekonštrukciu, povinná spoluúčasť mesta na projekte je vo výške 50 % spolufinancovania.

Mesto Trebišov v rámci modernizácie divadelnej sály, resp. kinosály zrealizuje z vlastných rozpočtových zdrojov aj ďalšie práce súvisiace s jej rekonštrukciou. Úplne iný vzhľad sála získa aj výmenou podlahovej krytiny (koberca), núdzového a bezpečnostného osvetlenie za LED osvetlenie na schodišťových stupňoch. Celková investícia na projekt s názvom Rekonštrukcia divadelnej sály v budove MsKS predstavuje predpokladanú sumu maximálne vo výške 76. 815 EUR. 

(Ilustračné foto)

S vyhlásením verejného obstarávania na dodanie a montáž nových kresiel sa podľa predpokladaného časového harmonogramu projektu počíta v mesiacoch január – február 2019. Modernizácia interiérového vybavenia kina prinesie finančný prínos do budúcnosti, a to najmä z dôvodu zvýšenia jeho atraktívnosti a návštevnosti, nakoľko je to jediné kino v okrese Trebišov.  Realizáciou rozsiahlych zmien v divadelnej sále, resp. kinosále sa prostredníctvom tohto projektu umocní kultúrno-spoločenský zážitok z divadelných predstavení, ale aj premietaných filmov, zlepší sa celkový vzhľad prostredia určeného na rôzne podujatia a výrazne zvýši pohodlie všetkých návštevníkov.  

Zdroj: Mesto Trebišov

Top