Ste tu
Home > Spravodajstvo > Mesto zaviedlo rezidenčné karty

Mesto zaviedlo rezidenčné karty

Mesto si pre občanov prichystalo novinku v podobe rezidenčných kariet. V podmienkach mesta Trebišov ide o pilotný projekt, ktorý má zaviesť formu odmeňovania tých obyvateľov mesta, ktorí poctivo, riadne a včas plnia svoje povinnosti voči mestu. Tento rok získate po predložení rezidnečnej karty zľavnené vstupné do areálu vodných športov.

Nárok na rezidenčnú kartu má každý obyvateľ mesta, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

1. obyvateľ má trvalý pobyt na území mesta Trebišov
2. obyvateľ má splnené záväzky voči mestu ku 31. 12. 2018 na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Rezidenčná karta bude občanovi Trebišova vydaná ZDARMA na základe vyplnenej a vlastnoručne podpísanej žiadosti, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle mesta https://www.trebisov.sk/rezidencna-karta a v tlačenej podobe v podateľni MsÚ. 
Po splnení vyššie uvedených podmienok a následnom podaní žiadosti v podateľni MsÚ bude možné získať kartu na počkanie v podateľni MsÚ v termíne od 10. júna do 21. júna 2019, v čase úradných hodín.

Od 22. júna 2019 je potrebné o kartu požiadať aj si ju vyzdvihnúť v pokladni areálu vodných športov v Trebišove (letné kúpalisko).

Pre osoby mladšie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.

Pre osoby staršie ako 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.
V tomto roku môžu kartu použiť v areáli vodných športov na poskytnutie zľavy z ceny vstupného. 
Rezidenčná karta má obmedzenú platnosť do 31. 12. 2019.

Rezidenčná karta bude v zmysle zachovania ochrany osobných údajov vydávaná na základe žiadosti občana, tým občanom mesta Trebišov, ktorí k 31.12.2018 nemali voči mestu Trebišov žiadne nedoplatky. Každý takýto držiteľ rezidenčnej karty, vo veku 15 a viac rokov bude mať možnosť využiť 50% zľavu na vstup na kúpalisko. Teda vstupné bude 3,50€. Tento rok mesto zrekonštruovalo detský bazén, pribudne nafukovací tobogan. Budúci rok na jar mesto vybuduje v areáli letného kúpaliska riadne tobogany s dopadovým žľabom. Navyše pribudne prístrešok pri krbe, prvky na detské ihrisko a niekoľko ďalších prvkov spríjemňujúcich pobyt na letnom kúpalisku, hovorí Ing. Peter Duč, zástupca primátora.

Top