Ste tu
Home > Spravodajstvo > AKTUÁLNA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA V OKRESE TREBIŠOV

AKTUÁLNA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA V OKRESE TREBIŠOV

Regionálny úrad verejného zdravatoníctva v Trebišove nás informoval o aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov. V článku sa dozviete aktuálne čísla z okresu. Okres Trebišov je v rámci celorepublikových epidemiologických analýz hodnotený ako okres s vysokým rizikom prenosu ochorení COVID-19 s postupným nárastom počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.


Pre okres platí tretí stupeň varovania

Na národnej úrovni platí v tomto období štvrtý stupeň varovania (čierna farba). Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v hodnotení rizikových indikátorov za ostatných 7 resp. 14 dní pre okres Trebišov platí tretí stupeň varovania (bordová farba spolu v 41 okresoch SR), ale s tendenciou nárastu počtu osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR testovania v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 1,2 krát. Podľa hodnotenia 7-dňovej incidencie ochorení je okres Trebišov zaradený medzi 28 kritických okresov v SR (aj na základe výsledkov realizovaných dvoch kôl skríngového antigénového testovania).


Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktoré sú nariadené vyhláškami ÚVZ SR, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk)

V okrese platia od začiatku roka sprísnené pravidlá

RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS- CoV-2. Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácii v okrese Trebišov dňa 30.12.2020 boli nariadené prísnejšie regionálne opatrenia vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2020/01914-02/OE, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov s účinnosťou od 31.12.2020.

Na základe hláseného počtu osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania realizovaného 1.kola skríningového testovania u obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov a zhodnotenia podmienok bývania v danej lokalite u osôb s nariadenou domácou izoláciou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov.

Z rovnakého dôvodu (vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK obce Bačkov) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.    

Odobraté vzorky testujú aj na britskú mutáciu

V tomto týždni sa intenzívnejšie overujú v laboratóriách SR vzorky PCR pozitívnych testov na nový variant vírusu B117. Je vysoko pravdepodobné, že vzhľadom na záchyt tohto variantu vírusu SARS-CoV-2 u pozitívne testovaných osôb v susednom okrese Michalovce, a na jeho vlastnosti rýchleho šírenia sa v populácii, môžeme očakávať aj v okrese Trebišov laboratórny záchyt tohto vírusu (t.č. nemáme k dispozície údaje z laboratórií).

Čo sa týka hodnotenia z pohľadu geografického: RÚVZ eviduje osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 s rovnomerným rozšírením vo všetkých obciach a mestách v okrese Trebišov. 

Incidencia v okrese ma stúpajúcu tendenciu

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 406 (za predchádzajúci týždeň bolo 325) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva)

Pre porovnanie :

Incidencia za 7 dní  (RT PCR) (okresy s najvyššou incidenciou za daný týždeň)

 • Hlohovec: 415 (pred týždňom 531)
 • Revúca: 404 (pred týždňom 401)
 • Trnava: 401 (pred týždňom 483)
 • Dunajská Streda: 398 ( pred týždňom 3477)
 • Košice: 391 (pred týždňom 343)

Incidencia za 14 dní okres Trebišov: 1 862 ( spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy), z toho 98 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov ( 13%  zo všetkých pozitívnych osôb).

Pre porovnanie :

 • Bratislava: 5 462
 • Košice: 5 376
 • Dunajská Streda: 4 802 
 • Trnava: 2 833
 • Nové Zámky: 2 151
 • Topoľčany: 1 832

Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 13% z celkového počtu (98 prípadov).

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, DSS.), dodáva regionálna hygienička MUDr. Terézia Konevičová, MPH.

Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení, DSS).

RÚVZ vyhodnotil výsledky z plošného testovania

V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 1,52% pozitívne testovaných osôb – na základe celorepublikového poradia okresov z testovania vykonaného v dňoch 18.1. – 26.1.2021. Celorepublikový priemer dosiahnutej pozitivity: 

V dňoch od 27.1. do 2.2.2021 prebehlo ďalšie kolo antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo zistených 1,3% pozitívne testovaných osôb.

Na základe analýzy údajov o osobách s pozitívnym RT PCR aj antigénovým testom na COVID 19 evidovaných v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ so sídlom v Trebišov vydal Vyhlášku č. 26, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021) a Vyhlášku č. 31, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa01.02.2021). Sú prijímané potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie.

V okrese Trebišov sú zriadené 4 stále odberné miesta určené na bezplatné testovanie antigénovými testami:

 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,
 • čas: Po – Pia od 08.00 hod – 16.00 hod
 • RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
 • čas: Ut, Štv, So od 08.30 hod – 12.00 hod (online objednávkový systém)
 • Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18,
 • čas: Po – Pia od 10.00 hod – 18.00 hod (online objednávkový systém)
 • Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok  v priestoroch:
 • Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1,
 • čas: Po-Pia od 10.00 h. – 18.00 h.

Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 podľa trvalého pobytu

 

Zdroj: RÚVZ Trebišov

 


Top