Ste tu
Home > Spravodajstvo > EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

Mesto Trebišov sa aj v aktuálnom roku zapája do Európskeho týždňa mobility 2018 (ETM 2018). Zapoj sa aj TY!

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Zvoliť si udržateľné spôsoby dopravy môžu aj obyvatelia mesta TREBIŠOV prostredníctvom využitia verejnej hromadnej dopravy, chodením či cyklistikou. Uvedenými spôsobmi môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a v neposlednom rade urobiť tak z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

 

Témou Európskeho týždňa mobility 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“.

Pri tejto téme sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Mesto Trebišov vyzýva počas Európskeho týždňa mobility (ETM) svojich obyvateľov, aby za účelom podpory opatrení udržateľnej mestskej mobility využívali na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu a tiež prepojenia medzi nimi. (intermodalita). 

Do ETM 2018 sa mesto Trebišov zapojí niekoľkými aktivitami.

Aktivity mesta a škôl v rámci ETM 2018:

19.9.2018 (streda) – výsadba zelených krov v areáli MŠ na Komenského ul. prostredníctvom MsHS a detí

19.9.2018 (streda) – do práce peši, na bicykli alebo MHD –  VÝZVA pre občanov Trebišova

19.9.2018 (streda) – preprava MHD ZDARMA

19.9.2018 (streda)  „Hýbeme sa s rodičmi“ v areáli ZŠ na Komenského ul.

19.9.2018 (streda) – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ na Ul. I. Krasku sa do kampane zapoja prechádzkou cez mesto a park

19.9.2018 (streda) – deti z MŠ na Hviezdoslavovej ul. a Ul. 1. decembra realizujú turistickú vychádzku do mestského parku

19.9.2018 (streda) – cvičenie detí s rodičmi v areáli MŠ na Hviezdoslavovej ul.

20.9.2018 (štvrtok) – deti z MŠ na Ul. 29. augusta budú pomáhať zvieratkám so zásobami na zimu

21.9.2018 (piatok) – žiaci zo ŠKD ZŠ na Komenského ul. navštívia mestský park

21.9.2018 (piatok) – žiaci I. stupňa ZŠ na Komenského ul. si spríjemnia čas prechádzkou v okolí školy

22.9.2018 (sobota) – korčuľovanie pre verejnosť od 17.00  do 19.00 h – ZDARMA

17.9. – 21.9.2018 – deti z MŠ na Škultétyho ul. a jej elokovaných pracovísk uskutočnia „Potulky krížom – krážom Trebišovom za kamarátmi z materských škôl“ (cesta za objavovaním krásy mesta, spoznávaním nových kamarátov a čas na aktívne strávené dopoludnie chôdzou a pohybom).     

17.9. – 21.9.2018 – deti zo ŠKD ZŠ na Ul. M. R. Štefánika budú realizovať prechádzky v okolí školy a v mestskom parku

17.9. – 21.9.2018 – žiaci zo ZŠ na Pribinovej ul. realizujú každodenné vychádzky do mesta a prírody

Mesto Trebišov vyzýva občanov, aby  využili multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou)  počas celého ETM 2018, ktorý potrvá od 16. do 22. septembra 2018. 

Mesto spolu so spoločnosťou ARRIVA a. s. podporia používanie udržateľných spôsobov dopravy tým, že umožnia obyvateľom mesta prepravu MHD počas STREDY (19.9.) ZDARMA.  

Na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY(ETM) na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

ZDROJ: Mesto trebišov

Top