Ste tu
Domov > Médiá > Fotoreport > LOGOS 2016 – VÝSTAVA GASTRONÓMIE, OBCHODU A SLUŽIEB

LOGOS 2016 – VÝSTAVA GASTRONÓMIE, OBCHODU A SLUŽIEB

Pod týmto názvom sa na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove konalo zaujímavé podujatie zamerané najmä na zážitkovú formu výučby a prezentáciu pracovných činností a zručností študentov. 

LOGOS priniesol aj súťaže

Na výstave LOGOS 2016 prebiehala aj súťaž medzi jednotlivými triedami o najlepšiu prezentáciu odboru. Do súťaže sa zapojilo 19 tímov, ktoré si konkurovali najmä kulinárskymi špecialitami ako napríklad kotlíkový guľáš, grilované a flambované špeciality, palacinky,  skvelé jednohubky, sushi, ľahké ovocné a zeleninové šaláty a rôzne druhy osviežujúcich miešaných nápojov. Niektoré tímy okrem spomínaných chuťoviek ponúkali aj služby v rámci svojho odboru. Išlo najmä o relaxačné a wellness služby, kontrola a oprava automobilov, jazda v športovom špeciáli, prezentácia tokajského regiónu a mnohé ďalšie. Študenti boli motivovaní k zodpovednému prístupu a skvelým výkonom najmä hodnotnými cenami, ktoré venoval do súťaže naša škola. Veľký boj bol najmä o prvé miesto a teda celodenný pobyt v aquaparku pre všetkých členov tímu. Hodnotiaca komisia kládla dôraz najmä na rozsah a kvalitu prevedených aktivít počas podujatia, kreatívnosť a estetiku, správne vyjadrovanie, komunikatívnosť študentov.

Reklamy

LOGOS vzbudil záujem u učiteľov

Sme radi, že podujatie prilákalo mnohých návštevníkov, ktorí prechádzali okolo školy a zlákalo ich jednak pozvanie šarmantných členov organizačného tímu a samozrejme vôňa pripravovaných a hotových jedál.

Reklamy

Teší nás, že prostredníctvom realizovaného podujatia sme vzbudili veľký záujem učiteľov odborných predmetov vytvoriť priestor pre zážitkové vyučovanie. Moderný spôsob výučby pomocou zážitkov a vlastných objavov, nápadov a riešení vo významnej miere zaujal študentov. Tí aktívne a zodpovedne pristupovali k plneniu naplánovaných aktivít, na hodinách často diskutovali o problémoch, prijímali dôležité rozhodnutia v rámci propagácie a realizácie pracovných činnosti. Hodiny, na ktorých sa podujatie pripravovalo ako aj jeho samotná realizácia, tak boli oveľa viac prínosné pre študentov z hľadiska ich aktívneho zapájania do činností ako aj pre učiteľov z hľadiska potreby zmeniť a zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu.

Organizátorov podujatia veľmi potešilo pozitívne vnímanie potreby spájania získaných vedomostí s praxou a zapojenia študentov do činností súvisiacich s reálnou praxou, do činností v rámci konkrétneho pracovného zaradenia po skončení štúdia. Po takto nádherne strávenom dni plnom zážitkov z rôznych oblastí môžeme zhodnotiť, že výstava gastronómie, obchodu a služieb bola úspešná a už teraz sa tešíme na LOGOS 2017.


Text & Foto: CSOŠ sv. Jozafáta

Odporuč náš článok svojim priateľom!
Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top