Ste tu
Home > Právo a legislatíva > ZO 702 SŤAŽNOSTÍ NA EXEKÚTOROV BOLA OPODSTATNENÁ LEN JEDNA

ZO 702 SŤAŽNOSTÍ NA EXEKÚTOROV BOLA OPODSTATNENÁ LEN JEDNA

Občania minulý rok podali Slovenskej komore exekútorov 702 sťažností na činnosť súdnych exekútorov. Opodstatnená z nich však bola iba jedna, ktorá sa skončila návrhom na disciplinárne konanie príslušného exekútora. Jedenásť ďalších bolo čiastočne opodstatnených a komora ich vyriešila formou upozornenia.


 

 

V porovnaní s vlaňajškom klesol počet sťažností občanov o 84. Počet opodstatnených sťažností sa znížil o sedemnásť.Občania sa častokrát sťažujú na konanie súdneho exekútora, ktoré však je v súlade so zákonom. „Ide napríklad o sťažnosti voči vykonaniu exekúcie viacerými spôsobmi súčasne, napríklad zrážkou zo mzdy i predajom hnuteľných vecí. Ďalší typický príklad neopodstatnenej sťažnosti sa týka zablokovania účtu ešte pred doručením oznámenia o začatí exekúcie. Je to však zaisťovací úkon pre veriteľa a v prípade uhradenia pohľadávky a príslušenstva bude mať dlžník účet opäť odblokovaný,“ vysvetľuje hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.


Viac sa dočítate na:  http://www.najpravo.sk/clanky/zo-702-staznosti-na-exekutorov-bola-opodstatnena-len-jedna.html


Top