Ste tu
Home > Spravodajstvo > ZÁZNAM Z 1. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE

ZÁZNAM Z 1. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE

zasadnutie
Zdieľaj tento článok

Dňa 25. januára 2016  o 16:00 hod. sa uskutočnilo 1. zasadnutie (mimoriadne) mestského zastupiteľstva v Trebišove. Na mestskom úrade v obradnej miestnosti trvalo mestské zastupiteľstvo takmer 2 hodiny. Bolo prerušené a pokračovať bude dňa 8. februára 2016 so začiatkom o 9:00 hod.


Pozri si kompletný záznam z tohto zastupiteľstva, kde sa rokovalo o nasledujúcich bodoch:


1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2
5. Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
6. Programový rozpočet Mesta Trebišov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018
7. Použitie prostriedkov rezervného fond
8. Verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov
9. Verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na obstaranie stavebných prác s názvom “Adaptácia objektu skladu na školské zariadenie – časť základná škola”
10. Žiadosť spoločnosti PRODEX, spol. s r.o. Bratislava, Rusovská cesta 16, Bratislava, splnomocnenej investorom stavby ŽSR, o súhlas k zámeru odstránenia stavby “Autobusová stanica v Trebišove” z dôvodu realizácie projektu “ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov”
11. Zmena v komisii finančnej
12. Zmena v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
13. Rôzne
14. Záver

 


Video: youtube.com
Text: trebisov.sk

Zdieľaj tento článok

Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top