Ste tu
Home > Šport > ZABEHNIME “SPOLU AŽ DO KONCA”

ZABEHNIME “SPOLU AŽ DO KONCA”

Beh "Zabehnime spolu až do konca"

Slovenské Nové Mesto │ Športoví nadšenci a milovníci behu sa v piatok 13. októbra podvečer stretnú v Slovenskom Novom Meste pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Bežci sa o 17.30 hodine vyberú na takmer 6 kilometrovú trať s cieľom upozorniť na dôležitosť a potrebu paliatívnej starostlivosti.


Prvý ročník podujatia pod názvom SPOLU AŽ DO KONCA organizuje Občianske združenie Harmónia Hospic Slovenské Nové Mesto. Ako uviedol štatutár občianskeho združenia Mgr. Edita Takáčová „Veľa ľudí má paliatívnu starostlivosť spojenú so záverom života. Aj keď starosť o umierajúcich je dôležitou súčasťou paliatívnej starostlivosti, jej záber je omnoho širší“. Upozornila, že hospic je moderné zdravotnícke zariadenie poskytujúce liečbu nevyliečiteľne chorým, ktorí nereagujú na kuratívnu liečbu a je u nich potrebné aplikovať liečbu na zmiernenie symptómov.


Na Slovensku sa starostlivosti o pacientov na sklonku života venuje málo pozornosti.  S cieľom šíriť osvetu a upozorniť na túto formu starostlivosti o vážne chorých pacientov sa rozbehnú v predvečer Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti bežci od Základnej školy v Slovenskom Novom Meste. Pretekári sa môžu registrovať online alebo priamo na mieste od 16.00 hodiny, cena štartovného je symbolických 5 eur.

Podstatu hospicovej a paliatívnej starostlivosti približuje Mgr. Edita Takáčová:

„Dostupné údaje ukazujú, že aj pacienti, ktorí prechádzajú kuratívnou liečbou môžu mať významný prospech z paliatívneho prístupu. Odborné spoločnosti z týchto dôvodov odporúčajú, aby bola paliatívna starostlivosť integrovaná do štandardného liečebného procesu u pacientov s pokročilou fázou choroby. Paliatívna starostlivosť sa rozvíja vo všetkých odboroch, ktoré sa starajú o pacientov s chronickými ochoreniami.

Paliatívnu starostlivosť budeme potrebovať stále viac. Svetová zdravotnícka organizácia, Ministerstvo zdravotníctva, Európska únia, vlády mnohých zemí sveta považujú paliatívnu starostlivosť za jedno z kľúčových odvetví zdravotníctva, ktoré má pomôcť pri zvládaní chronických ochorení.Vzhľadom k demografickým trendom a rýchle starnúcej spoločnosti je nutné mať k dispozícii nástroje, ako zabezpečiť dostupnosť starostlivosti zodpovedajúcej zároveň potrebám a prianiam chorých.

Beh "Zabehnime spolu až do konca"
Beh “Zabehnime spolu až do konca”

Paliatívna starostlivosť je moderný a rýchlo sa rozvíjajúci odbor, ktorému sa venujú špičkové svetové pracoviská Harward, Yale, Johns Hopkins. Paliatívnu starostlivosť rozvíjajú priamo na vlastnom oddelení. Slúži pre vedu a výskum na vzdelávanie svojich študentov. Vo svete sa paliatívna starostlivosť rozvíja aj v neziskových sektoroch a nadšenými dobrovoľníkmi. Paliatívna starostlivosť sa stáva regulérnou súčasťou modernej medicíny. V Nemecku je povinnou súčasťou štúdia na všetkých lekárskych fakultách. V USA 80 % všetkých nemocníc vlastní paliatívne oddelenie. Štúdia a formy o prínosoch paliatívnej starostlivosti sú publikované v najvýznamnejších časopisoch ako The New England Journal of Medicine, Jama alebo Lancet.“


Tlačová správa


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top