Ste tu
Home > Médiá > Fotoreport > <i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i> VZDELÁVACIA EXKURZIA ŠTUDENTOV V TREBIŠOVSKÝCH KASÁRŇACH

VZDELÁVACIA EXKURZIA ŠTUDENTOV V TREBIŠOVSKÝCH KASÁRŇACH

Kasárne Trebišov

Aj tentokrát sa  študenti Cirkevného Gymnázia v Trebišove zúčastnili na vzdelávacej exkurzii v Trebišovských kasárňach, kde si mali možnosť vypočuť ako to prebieha v živote profesionálnych vojakov a  nazrieť do vnútra areálu.  Program, ktorý si pre nich vojaci pripravili bol následovný.


Po príchode študentov  do kasární ich vojaci privítali a rozdelili do skupín, ktoré postupne navštevovali určené stanoviská. Na každom stanovišti  študenti mali možnosť nazrieť do činností  vojakov.


Prvým stanoviskom bola Topografia. Študenti mali možnosť, prezrieť si podrobnú mapu Trebišova, ktorá nieje prístupná verejnosti. Dozvedeli  sa o rozličných spôsoboch určenia smeru aj s buzolou, naučili sa určovať azimut  a značky v lese na mape.

Druhým stanovišťom bola Kardiopomunálna resuscitácia. Študentom bola najprv znázornená prvá pomoc,  potom podrobne vysvetlené pomôcky, ktoré  sa nachádzajú v batohu vojakov pre prvú pomoc či už pri  ľahkých, alebo ťažkých zranení.

fotiiim

fotiim

Tretím stanovišťom bola ochrana pred rádioaktívnym a chemickým prostredím na bojisku. Vojaci im podrobne vysvetlili ako v pohotovostnom stave rýchlo reagovať na situáciu.   Študenti  mali možnosť vyskúšať kompletný “odev” a plynovú masku určenú na ochranu pred infikovaným prostredím.

                                         

Štvrtým stanovišťom bola prezentácia vojenských zbraní, ktoré si mohli študenti chytiť, prezrieť a strieľať z nich. Samozrejme zásobníky boli  prázdne. Mali si možnosť obliecť vojenskú vestu a  vojenskú helmu.

  4444

Piatym stanovišťom bola základná sieň v kasárňach. Prednáška bola formou prezentácie, ktorá podrobnejšie vysvetľovala poslanie vojaka, ozbrojené sily či hodnosti vojakov

555

55555555

Posledným teda šiestym stanovišťom bola vojenská kaplnka, ktorá je zasvätená Božiemu Milosrdenstvu. Vojaci majú svojho kňaza, ktorý im slúži omše, spovedá, udeľuje sviatosti a hlavne posilňuje dušu. Samozrejme, aj kňaz je vojakom.

 

Vojaci organizujú exkurziu aj pre verejnosť, ktorá sa uskutoční  dňa 3. 6 .2016 o 8:00-12:00 hodine. Tešia sa na Vás!


Top