Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Vo väčšine okresov Banskobystrického kraja hrozí vznik požiarov, pozor by ste si mali dať aj na odhodené cigarety

Vo väčšine okresov Banskobystrického kraja hrozí vznik požiarov, pozor by ste si mali dať aj na odhodené cigarety

Zdieľaj tento článok

22.6.2021 (Webnoviny.sk) – Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Žiari nad Hronom, Lučenci, vo Veľkom Krtíši a v Revúcej vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ide celkom o 11 okresov v Banskobystrickom kraji okrem Breznianskeho a Rimavskosobotského okresu.


Hrozba platí do odvolania a týka sa lesných pozemkov a ich ochranného pásma, teda 50 metrov od hranice lesa.


Dodržiavať treba protipožiarnu bezpečnosť

Ako ďalej informujú obce a mestá na svojich webových sídlach, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na dotknutých územiach zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Ďalej je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov a spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

V lesoch by mali byť hliadky

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť. Medzi ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona patrí napríklad aj zabezpečenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavanie existujúcich prejazdových ciest, zvážnic a zdrojov vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.

Taktiež musia prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou. Pracovné stroje musia vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi. Ide napríklad o lesné kolesové traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje sú povinní vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Viac k témam: horúčavy, lesný požiar, varovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Vo väčšine okresov Banskobystrického kraja hrozí vznik požiarov, pozor by ste si mali dať aj na odhodené cigarety © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdieľaj tento článok

Top