Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Veľké porovnanie: V akej situácii zastihol COVID firmy na Slovensku a v Maďarsku? Ich budúcnosť závisí aj od toho, ako zareagujú na recesiu, vraví analýza

Veľké porovnanie: V akej situácii zastihol COVID firmy na Slovensku a v Maďarsku? Ich budúcnosť závisí aj od toho, ako zareagujú na recesiu, vraví analýza

8.10.2020 (Webnoviny.sk) – V uplynulých piatich rokoch sledovali slovenské a maďarské obchodné spoločnosti odlišné trendy. Kým v Maďarsku počet obchodných spoločností aj napriek priaznivým daňovým podmienkam a výhodám pri zakladaní firiem klesá, na Slovensku je obchodných spoločností čoraz viac – vysvitá z analýzy spoločnosti OPTEN.
Ekonomiky Slovenska a Maďarska majú mnohé spoločné črty. Geografická blízkosť, socialistická minulosť a dnešné rámce EÚ prirodzene nasmerovali spoločnosti a ekonomiky oboch krajín na podobnú dráhu. Napriek tomu je niekoľko dôležitých faktorov, v ktorých tieto krajiny nasledujú protichodné trendy.


V Maďarsku počet firiem klesá

Na Slovensku je v súčasnosti počet registrovaných obchodných spoločností okolo 280 tisíc, kým v Maďarsku je to 530 tisíc. Ak sa na to pozrieme z pohľadu počtu obyvateľov, zistíme, že v oboch krajinách pripadne na 1 000 obyvateľov 52 obchodných spoločností. Ak však skúmame trendy, hneď zistíme zjavný rozdiel: kým na Slovensku počet spoločností na obyvateľov rastie, v Maďarsku klesá. Rozdiel v trendoch bude ešte výraznejší, ak dodáme, že na Slovensku počet obyvateľov v uplynulých rokoch vzrástol, kým v Maďarsku poklesol. V súčasnosti má Slovensko takmer 5,5 milióna obyvateľov, Maďarsko necelých 10 miliónov.


Riziká forintu, výhoda eura

Podnikateľský apetít je vo všeobecnosti určovaný faktormi ako je stav ekonomiky, daňové možnosti, resp. administratívne povinnosti pri zakladaní spoločností. V tieni pandémie koronavírusu môžeme označiť za výrazný aj rozdiel v devízovej expozícii, veď kým Slovensko je členom eurozóny a takto využíva výhody stability meny, v Maďarsku je určujúcou národná valuta, a to spolu s jej kurzovými rizikami.
Z pohľadu dane z príjmov obchodných spoločností je situácia v súčasnosti priaznivejšia v Maďarsku, veď sadzba dane je iba 9 percent, oproti 15, respektíve 20 percentám na Slovensku. Nebolo to vždy tak, po roku 2004 maďarské spoločnosti ešte hromadne premiestňovali svoje sídla na Slovensko, najmä pre výhodnejšie daňové podmienky. V súčasnosti však v Maďarsku aj napriek výhodným daňovým podmienkam klesá počet fungujúcich firiem, kým na Slovensku rastie.

Hlavné mestá lákajú podniky viac

Paralelu medzi oboma krajinami badať aj v ekonomickej váhe centrálnych oblastí. Regióny hlavných miest majú v oboch nepomerne väčší ekonomický podiel, na Slovensku sa v okolí Bratislavy nachádza 31 percent firiem registrovaných v krajine, kým v Budapešti funguje až 40 percent maďarských firiem. Zaujímavé je, že to platí aj napriek tomu, že obyvateľstvo je na Slovensku geograficky lepšie rozložené, než v Maďarsku. V slovenskom hlavnom meste žije len 8 percent obyvateľov krajiny, pričom v prípade Budapešti je tento pomer 18 percent.

Súťaž v regióne

Podobnosť medzi obchodnými spoločnosťami oboch krajín je jednoznačná a výrazné odlišnosti pravdepodobne ani nevzniknú, aj keď sa v trendoch ukazujú rozdiely. Tieto dve krajiny súťažia o tie isté investície, majú takmer rovnaké možnosti v rámci EÚ, preto v dôsledku druhov daní, právnych predpisov a aj samotnej trhovej súťaže, slovenské aj maďarské firmy budú pravdepodobne napredovať po podobnej dráhe. Veľa pritom môže závisieť od toho, ako spoločnosti – a vláda – tej ktorej krajiny zareagujú na recesiu spôsobenú pandémiou.
Je aj individuálnou zodpovednosťou firiem, aby konali v tejto situácii aktívne, pretože v časoch reorganizácie trhov sa dá veľa získať marketingovou kampaňou odštartovanou v správnom čase a pre vhodnú cieľovú skupinu alebo reštrukturalizáciou dodávateľského reťazca. A hranice v rámci EÚ už dávno nie sú z nepriechodného betónu či ostnatého drôtu. V ekonomickom zmysle sú mantinely široké, i keď to v regióne stredovýchodnej Európy väčšina firiem ešte stále nevyužíva.

Zdroj:
http://statdat.statistics.sk/
Opten Kft.

O spoločnosti OPTEN Kft.

Spoločnosť OPTEN Informatikai Kft. je lídrom na trhu firemných informačných služieb v Maďarsku už vyše 25 rokov a kľúčovým hráčom v segmente obchodných a firemných informácií. Vďaka našim niekoľko desaťročným skúsenostiam, neustálemu rozvoju a angažovanosti sme úspešne rozšírili naše aktivity z Budapešti do regiónu strednej a východnej Európy a môžeme sa pochváliť desiatkami tisícov spokojných zákazníkov počnúc od mikropodnikov až po najväčšie finančné inštitúcie. Pomocou našej jedinečnej služby poskytujúcej marketingové zoznamy môžete osloviť vašich nových potenciálnych obchodných partnerov efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Viac informácií o našich službách nájdete tu.

Informačný servis

Viac k témam: Opten, OPTEN Informatikai Kft., PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Veľké porovnanie: V akej situácii zastihol COVID firmy na Slovensku a v Maďarsku? Ich budúcnosť závisí aj od toho, ako zareagujú na recesiu, vraví analýza © SITA Všetky práva vyhradené.


Top