Ste tu
Home > Spravodajstvo > V Trebišove diskutovali o ozdravnom pláne prekladiska

V Trebišove diskutovali o ozdravnom pláne prekladiska

Zdieľaj tento článok
TREBIŠOV /Magda HABUROVÁ. Miera evidovanej nezamestnanosti okresu Trebišov bola ku koncu lanského roku na úrovni 13,81 percent. Nie je zanedbateľný fakt, že tento zemplínsky okres je v rámci Slovenska na nelichotivom deviatom mieste! Kým vyše dvadsaťtritisícové okresné mesto eviduje 1254 nezamestnaných, oveľa menšia Čierna nad Tisou má až 331 ľudí bez práce. Takpovediac hlavu v smútku majú i v okolitých obciach regiónu Malé a Veľké Trakany, Dobrá, Bieľ, Bačka, Boťany, Leles, ale i mesto Kráľovský Chlmec. Ukazuje sa však, že problém zamestnanosti v najvýchodnejšom regióne Slovenska domáci bez pomoci ústredia určite nevyriešia. Preto ho nedávno navštivil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť, ktorého pozvali riaditelia úradov práce.

Aj naďalej rozhodujúci zamestnávateľ
Cieľom návštevy bolo prekonzultovať  ozdravný plán a riešenie situácie na najbližšie obdobie. V Trebišove diskutoval o možných investíciách v rámci intermodálnej prepravy, ale aj o ozdravných procesoch v ZSSK Cargo so zástupcami spoločnosti, riaditeľom úradu práce v Trebišove Martinom Dzielavským (Sme rodina) a riaditeľom úradu práce v Michalovciach Danielom Tižom​ (nominant Sme rodina). Riaditeľ trebišovského úradu práce povedal, že Cargo Slovakia zostáva i naďalej zamestnávateľom s väčším počtom zamestnancov v porovnaní s inými zamestnávateľmi v okrese. Avšak v aktuálnej pandemickej situácii nepredpokladajú jeho posilnenie na trhu práce a neočakávajú väčší nárast voľných pracovných miest.


Treba povedať, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) patrili kedysi k najväčším zamestnávateľom okresu Trebišov. Srdcom osobnej i nákladnej dopravy bolo mesto Čierna nad Tisou s príľahlými obcami. Obec Dobra s rozsiahlym prekladiskom tovarov nevynímajúc. Nie je tajnosťou, že vďaka radikálnemu poklesu prepravy rôznych tovarov najmä z východu, sa v širšom regióne nezamestnanosť zvýšila, s čím  úzko súvisí aj rozvoj mesta Čierna nad Tisou. Dnes mu dokonca dávajú aj prívlastok mesto duchov.


„ŽSR ako aj ZSSK Cargo patria k významným zamestnávateľom. V prípade ZSSK Cargo bol spustený komplexný ozdravný plán. Našim cieľom je ozdraviť spoločnosť ZSSK Cargo a zachrániť tak zvyšných niekoľko tisíc pracovných miest. Ministerstvo dopravy a výstavby SR považuje železnice za prioritu. Majú na to, aby sa stali prvou voľbou cestujúcich pri výbere dopravného prostriedku,“- zdôraznil Jaroslav Kmeť.

 

Zdroj: youtube.com/ ZSSK Cargo

Záleží i od štátneho rozpočtu

Ďalej vyslovil  aj myšlienku, že musíme mať nielen moderné vlaky, ale aj tomu zodpovedajúcu infraštruktúru a dostatok financií, aby sme odstránili masívny investičný dlh, ktorý sa za desiatky rokov tu naakumuloval.​  Vieme, v akom stave dnes železnice u nás máme a zároveň vieme, kam sa chceme posunúť. Rovnako konštatoval, že možnosti zvrátenia tohto stavu budú závisieť od finančných možností štátneho rozpočtu. O tom, že železnice sú prioritou svedčí aj fakt, že práve z Fondu obnovy, v ktorom EÚ vyžaduje tzv. zelené riešenia, pôjde významná čiastka do železníc, ktoré patria k najekologickejším formám dopravy.

Predseda predstavenstva ZSSK Cargo Roman Gono tvrdí, že vedenie tejto spoločnosti robí všetky kroky k tomu, aby naďalej bola veľká a životaschopná a dokázala dlhodobo zamestnávať viac ako 4 000 zamestnancov.

„Zavádzame viaceré opatrenia zamerané na posilnenie obchodných aktivít a tiež na rozsiahle prevádzkové úspory. Okrem  prebiehajúcej transformácie našej spoločnosti chceme veľmi vážne otvoriť odbornú diskusiu o dôležitosti štátnych programov rekonštrukcie a modernizácie slovenskej železničnej infraštruktúry a verejnej podpory ekologickej prepravy tovarov po železnici,“- netají Roman Gono.

V Trebišove diskutovali Martin Dzielavský (zľava) a Daniel Tiža (zprava) so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Jaroslavom Kmeťom (uprostred) o ozdravnom programe na prekladisku v Dobre (Foto/zdroj Magda Haburová)

Aj štát má maslo na hlave…

V súvislosti s prekladiskom tovarov v Dobrej hovorí, že vedenie spoločnosti spolu s ministerstvom dopravy ako jeho akcionárom, hľadá možnosti na zvýšenie objemu  kontajnerovej prepravy tovaru cez prekladisko v Dobrej. S tým súvisí aj prípadný vstup zahraničného investora, ktorý by toto dokázal zabezpečiť priamo až na ázijských trhoch. Aj štátny tajomník ministerstva dopravy  Jaroslav Kmeť na stretnutí v Trebišove jednoznačne povedal, že v žiadnom prípade nebude sa problém riešiť privatizáciou prekladiska. K presunu nákladnej dopravy z ciest na železnicu musí prispieť aj štátna dopravná politika, ktorá bude preferovať ekologickejšie formy dopravy. Podotkol, že aj štát má maslo na hlave, lebo riešil iba cesty a železnice nie. 

Roman Gono dúfa, že v roku 2021, ktorý je vyhlásený za európsky rok železníc, aj na Slovensku bude  železničná nákladná  doprava  pre slovenskú dopravu tovarov opäť rozhodujúca a kľúčová. Rozsiahla podpora  prechodu na zelenú ekonomiku dáva veľkú šancu a spoločnosť na ňu musí byť pripravená: „Veď vo vývoji automobilového priemyslu idú výrazne do popredia elektromobily a na druhej strane v nákladnej doprave na Slovensku sa po cestách cez spaľovacie motory kamiónov prepraví viac ako štvornásobný objem tovaru oproti objemu prepravy po železnici.“

Zdieľaj tento článok

Top