Ste tu
Home > Spravodajstvo > V NAŠOM MESTE PRIBUDNÚ NOVÉ KAMERY

V NAŠOM MESTE PRIBUDNÚ NOVÉ KAMERY

Mesto Trebišov sa rozrastie o ďalšie nové kamery. 15. júna 2015 bola schválená ďalšia finančná dotácia pre mesto, na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie mestského kamerového systému – 5. etapa“.

Finančná dotácia vo výške 10 000 EUR bude poskytnutá z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Povinné spolufinancovanie projektu bude v sume 2 600 EUR, ktoré bolo schválené na októbrovom mimoriadnom zasadnutí MsZ. Projekt je aktuálne vo fáze prípravy na proces verejného obstarávania.

Je potrebné zamedziť šíreniu kriminality

Cieľom projektu je prostredníctvom rozšírenia kamerového systému do nových lokalít vytvárať v meste podmienky, ktoré umožňujú predchádzať, potláčať a zamedzovať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, chrániť verejný poriadok, majetok občanov i mesta. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v súčasnosti jednu z najúčinnejších foriem prevencie kriminality.

V rámci tejto etapy bude zrealizované osadenie kamier  v mestskom parku na moste cez rieku Trnávka, pri Mestskom kultúrnom stredisku, na Ul. 29. augusta, na Medickej ulici a na Ul. M. R. Štefánika oproti predajni LIDL.

Väčší pocit bezpečnosti

Namontovanie nových deviatich kamier v meste poskytne občanom a návštevníkom Trebišova väčší pocit bezpečnosti, pretože v prípade nevyhnutnosti umožnia okamžitý zásah hliadok Mestskej polície.  Záznamy z kamier budú prispievať príslušníkom Policajného zboru k objasneniu prípadov lúpeží, krádeží na osobách, krádeží motorových vozidiel, krádeží vecí z motorových vozidiel a k riešeniu vzniknutých dopravných nehôd a príslušníkom Mestskej polície umožnia urýchlene sa spolupodieľať pri nasadzovaní síl a prostriedkov k riešeniu problémových situácií. Realizácia projektu sa predpokladá v mesiacoch september až december 2015.

 

Top