Ste tu
Home > Kultúra > <i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i> V JAZDIARNI JE OTVORENÁ EXPOZÍCIA POĽOVNÍCTVA

V JAZDIARNI JE OTVORENÁ EXPOZÍCIA POĽOVNÍCTVA

Nositeľom myšlienky zriadenia expozície je nezisková organizácia pod názvom Lovecký ochranný spolok svetobežníkov. Predstavitelia organizácie sa zúčastnili poľovníckych výprav po celom svete a ponúkli svoje trofeje a dermoplastické preparáty pre potreby múzea za účelom stálej expozície.


V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ako vlastníkom nehnuteľnosti a investorom a Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove, ako správcom budovy a prevádzkovateľom múzea sa podarilo vytvoriť jedinečnú kultúrnu, vzdelávaciu a turistickú atrakciu.


Čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu je zachovanie a ďalšie rozvíjanie poľovníckych tradícií a ochrany prírody, ako aj ich sprístupnenie širokej laickej a odbornej verejnosti za účelom zvýšenia celkovej atraktívnosti regiónu južného Zemplína nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných návštevníkov. Zároveň berúc na zreteľ poľovnícku históriu rodiny Andrássyovcov v tomto regióne ako pôvodných vlastníkov objektu.

Prečítaj si aj: Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho

Košický samosprávny kraj získal finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci regionálneho operačného program ,,Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu” na rekonštrukciu objektu jazdiarne, ako národnej kultúrnej pamiatky v správe Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.


Zdroj: Svetobeznici.sk
Foto: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove


Top