Ste tu
Home > Spravodajstvo > UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRED SVIATKOM VŠETKÝCH SVÄTÝCH

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRED SVIATKOM VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Trebišovčania, prečítajte si užitočné informácie o cintorínoch v Trebišove počas Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých. Tu nájdete všetko na jednom mieste.

Predĺžené otváracie hodiny na Mestskom cintoríne v Trebišove budú od 28.10.2017 (sobota) 7.00 hod. – 22.00 hod.Cintoríny v mestských častiach Paričov a Milhostov sú otvorené nonstop.

Mestský cintorín v Trebišove bude verejnosti prístupný nasledovne: 

29.10.2017 (nedeľa) – 7.00 hod. – 22.00 hod.
30.10.2017 (pondelok) – 7.00 hod. – 22.00 hod.
31.10.2017 (utorok) – 7.00 hod. -nezatvára sa / v noci ostáva areál cintorína otvorený
1.11.2017 (streda) – nonstop otvorené /v noci ostáva areál cintorína otvorený
2.11.2017 (štvrtok) – 7.00 hod. – 22.00 hod.
3.11.2017 (piatok) – 7.00 hod. – 22.00 hod.
4.11.2017 (sobota) – 7.00 hod. – 22.00 hod.
5.11.2017 (nedeľa) – 7.00 hod. – 22.00 hod.

cintorín

Verejným osvetlením budú cintoríny osvetlené celú noc až do 06.45 hod.Osobitné osvetlenie budovy Domu smútku je nastavené v intervale od 17.00 hod. – 05.00 hod. Počas sviatočných dní bude Mestským cintorínom v Trebišove znieť reprodukovaná smútočná hudba nepretržite. Môžu sa vyskytnúť krátke technické prestávky.

Počas dní, kedy mesto predĺži prevádzkové hodiny Správy cintorína, a to v dňoch 30.10., 31.10., 1.11. a 2.11. do 22.00 hodiny, budú verejné toalety k dispozícii do 22.00 hodiny. V ostatné pracovné dní budú verejné toalety sprístupnené štandardne do 15.00 hod.

Na cintoríne v Trebišove už sú umiestnené 2 veľkoplošné kontajnery (cca 7000 l / od 43. týždňa) a 17 ks 1100 l (štandardne) mobilných kontajnerov, z toho 6 ks sú určených na separovaný odpad (3 ks na sklo a 3 ks na plast). Zvýši sa aj frekvencia vyprázdňovania týchto kontajnerov podľa potreby. Na cintoríne v MČ Milhostov budú 2 ks kontajnerov v objeme 1100 l. Na cintoríne v MČ Paričov sú umiestnené spolu 4 ks kontajnerov v objeme 1100 l, z toho jeden je určený na sklo a jeden kontajner na plast.

Lokalizácia hrobového miesta

Ako aj po iné roky, samozrejme, aj tento rok sa budú môcť pozostalí, ktorí pricestujú z iných miest, prípadne zahraničia, informovať u správcu cintorína a lokalizovať hrobové miesto, ktoré hľadajú. V priestoroch Správy cintorína Trebišov budú pripravené mapky areálu cintorína v Trebišove s jednoduchým zobrazením jednotlivých sekcií. Službukonajúci zamestnanci v prípade potreby nasmerujú ku konkrétnemu hrobovému miestu.

Na viditeľných miestach cintorína už sú uverejnené upozornenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove ,,Nedajte šancu zlodejom“. Zároveň budú na bezpečnosť dozerať hliadky Rómskej poriadkovej služby a hliadky Mestskej polície Trebišov, ktorých výkon je počas sviatočných dní posilnený.

Správcom cintorínov v Trebišove je p. Ľubomír Štefanko – 0918 976 628

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH
1. NOVEMBER 2017

Mestský cintorín v Trebišove
• 13.00 hod. PARASTAS » gréckokatolícky obrad – Dom smútku
• 14.00 hod. POBOŽNOSŤ » rímskokatolícky obrad – Dom smútku

Cintorín PARIČOV
• 14.00 hod. PANYCHÍDA » gréckokatolícky obrad
• 9.45 hod. POBOŽNOSŤ » rímskokatolícky obrad


Zdroj: Mesto Trebišov

Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top