Ste tu
Home > Kultúra > TREBIŠOVSKÝ MAJÁLES 2018

TREBIŠOVSKÝ MAJÁLES 2018

S nadchádzajúcimi oslavami Sviatku práce mesto Trebišov pripravuje podujatie s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční 30.4. a 1.5.2018. Atmosféra Trebišovského majálesu sa bude niesť v ľudovom duchu.
Prezentovať svoj talent budú žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove a Súkromnej základnej umeleckej školy TalentUm, zaznejú piesne miestnych folklórnych kolektívov. Ako je známe z tradícií, v predvečer sviatočného dňa (30.4.) bude postavený „Máj“.
Trebišovský majáles slávia obyvatelia mesta každoročne dva dni.
30. 4. 2018 o 16.00 h – Stavanie Mája na námestí
Program začne o 16.00 h pred ZUŠ v Trebišove hudobným vystúpením žiakov školy. Po ňom bude nasledovať, ako je v regióne zvykom, zdobenie „Mája“ – mladého stromčeka. Farebnými stuhami budú stromček zdobiť žiaci ZUŠ a trebišovskí folkloristi. Sprievodom prítomných ľudí, folkloristov a účinkujúcich detí, sa Trebišovčania presunú pred budovu Mestského kultúrneho strediska, kde postavia a upevnia na pripravené miesto vyzdobený „Máj“. V kultúrnom programe postupne vystúpia folklórne skupiny: Furmaňe, Paričovčan, Trebišovská orgoňina a dva folklórne súbory: Ľeľija a Trebišovčan.
V slovanskej kultúre sa Máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Vyberajúc zo zvykov vieme, že stromček sa staval pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Zvyčajne ich stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným dievčatám pod okná.
1. 5. 2018 o 15.00 h – Sviatok jari
Podujatie začne o 15.00 h v amfiteátri mestského parku. Príjemnú a veselú náladu navodia Trebišovčanom deti z ľudového súboru Trebišovčan svojim tancom. Spevom piesní v zemplínskom nárečí a rezkými tancami potešia návštevníkov podujatia aj deti SZUŠ TalentUm. V závere Trebišovského majálesu 2018 vystúpi hudobno-zábavná kapela ŠČAMBA z Trsteného pri Hornáde.

Zdroj: Mesto Trebišov

Top