Ste tu
Home > Spravodajstvo > TREBIŠOVSKÍ POSLANCI ROKOVALI O AMFITEÁTRI A STRÁŽENÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

TREBIŠOVSKÍ POSLANCI ROKOVALI O AMFITEÁTRI A STRÁŽENÍ PRIEMYSELNÉHO PARKU

zasadnutie
Zdieľaj tento článok

V pondelok, 20. júna 2016 sa uskutočnilo 6. zasadnutie trebišovského mestského zastupiteľstva. Na programe bolo 28 bodov, medzi nimi schvaľovanie záverečného účtu mesta za rok 2015, vymenovanie riaditeľa MŠKM Trebišov, stráženie areálu priemyselného parku i prípadné zastrešovanie amfiteátra.


K bodu vymenovania riaditeľa MŠKM Trebišov vôbec nedošlo

Už pri schvaľovaní navrhnutého programu totiž podal poslanec Ľubomír Bulla z hnutia Trebišov nahlas návrh na to, aby bol tento bod z rokovania vypustený. Svoj návrh odôvodnil neprerokovaním tohto zámeru s poslancami ešte vo fáze návrhu čo tomu malo predchádzať. Návrh poslanca Bullu bol prijatý nadpolovičnou väčšinou poslancov.


Väčšina programových bodov bola schválená

Väčšina z 28 bodov rokovania bola schválená, najväčšie diskusie však priniesli témy záverečný účet mesta za rok 2015, stráženie priemyselného parku, z ktorého odchádza aj posledný investor, dánska spoločnosť Blika, ale aj zastrešovanie amfiteátra, ktoré sa stretlo s nevôľou hneď u niekoľkých poslancov.

Poslanci hnutia Trebišov nahlas vystúpili s pripomienkami k záverečnému účtu mesta za uplynulý rok. Pri svojich pripomienkach sa opierali najmä o prekročenie rozpočtu v 18 položkách (najvýraznejšie rozpočet presahoval v položke Mestského aktivačného strediska, pozn. red. ) vo výške takmer 134 000 eur, pričom poukazovali na to, že primátor mesta Marek Čižmár neoplýva takýmito kompetenciami.

Návrh poslanca Mariána Kolesára z hnutia Trebišov nahlas na to, aby zastupiteľstvo schválilo záverečný účet mesta s výhradami a uložili prednostovi MsÚ, Petrovi Sovákovi, navrhnúť nápravné opatrenia, bol schválený.

Diskusia o priemyselnom parku

Je zrejmé, že priemyselný park v Trebišove opustí aj posledný investor. Dánska spoločnosť Blika sťahuje svoju výrobu do českého mesta Kadaň a jedným z dôvodov ich odchodu sú pretrvávajúce spory medzi nimi, vlastníkom priemyselného parku a samotným mestom Trebišov.

Prečítaj si: Blika najprv tvrdila, že neodchádza, teraz doručila mestu výpoveď

Devätnástym bodom programu bolo verejné obstarávanie podlimitnej zákazky Strážna služba v priemyselnom parku, ktoré nebolo hlasovaním mestského zastupiteľstva schválené. V pléne sa vychádzalo najmä zo zmluvy medzi vlastníkom priemyselného parku a mestom Trebišov, ako jeho nájomcom, v ktorej je uvedené, že mesto Trebišov je povinné zabezpečiť stráženie parku profesionálnou strážnou službou.

Na základe toho, že onedlho ostane priemyselný park prázdny sa však odporúčalo, aby sa začalo rokovanie mesta s vlastníkom parku o možnej lacnejšej variante stráženia parku. Tou by mohlo byť stráženie spomínaného areálu pracovníkmi Strediska mestskej vnútornej ochrany.

Problémy pri rokovaní o zastrešení amfiteátra

Predseda komisie výstavby, Marián Danko vystúpil s tým, že sa mu nepozdáva, akým spôsobom bol daný návrh na verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na prestrešenie amfiteátra v mestskom parku pripravený a taktiež najmä to, že návrh nebol predtým prerokovaný v jednotlivých komisiách.

Projekt zastrešenia amfiteátra bol podľa dostupných informácií pripravovaný viac ako 3 mesiace. Avšak bol predložený na schválenie priamo až na zastupiteľstvo. Viacerí poslanci mestského zastupiteľstva sa zhodli na tom, že prípadná kovová konštrukcia by nespĺňala estetický efekt, ale naopak, výrazne by narúšala prostredie parku.

Zdieľaj tento článok

Top