Ste tu
Home > Kultúra > <i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i> TREBIŠOVSKÁ ZUŠ OSLAVOVALA 60. VÝROČIE

TREBIŠOVSKÁ ZUŠ OSLAVOVALA 60. VÝROČIE

Trebišov │Základná umelecká škola v Trebišove oslávila 60. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia prešla rôznymi zmenami. Vystriedalo sa v nej viacero riaditeľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, nadaných žiakov a zmenila názov.


Vyprofilovala sa do súčasnej podoby, kedy ako moderná vzdelávacia inštitúcia plní dôležitú úlohu pri výchove mladých ľudí. Žiaci v nej, pod vedením svojich vyučujúcich, prehlbujú a rozvíjajú svoj talent, kultivujú estetické cítenie a formujú svoju osobnosť.


Prečítaj si aj: Predstavujeme ZUŠ v Trebišove

Pri príležitosti významného jubilea školy usporiadali žiaci a učitelia slávnostnú akadémiu, na ktorú dostali pozvanie osobnosti spoločenského života v meste, ako aj rodičia žiakov a priatelia školy. V dvojhodinovom programe sa na pódiu divadelnej sály MsKS v Trebišove vystriedali žiaci hudobného, tanečného i literárno-dramatického odboru, ktorí ukázali kúsok svojho talentu prostredníctvom umenia im blízkeho.

Pri tejto slávnostnej príležitosti Mesto Trebišov udelilo ZUŠ Ďakovný list za odbornú a obetavú pedagogickú prácu kolektívu ZUŠ, ktorý prispieva k umeleckej výchove, formovaniu mladých ľudí a rozvoju ich talentov a za vynikajúce tvorivé výsledky školy, ktorými reprezentuje mesto Trebišov.


Zdroj: Mesto Trebišov


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top