Ste tu
Home > Spravodajstvo > TREBIŠOVSKÁ SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OTVORILA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

TREBIŠOVSKÁ SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OTVORILA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Dnešným slávnostným otvorením vstúpila Stredná odborná škola na Komenského ulici v Trebišove už do druhého roka svojej existencie ako súkromná vzdelávacia inštitúcia.V septembri minulého roku po odhlasovaní poslancami Košického samosprávneho kraja / KSK / prešli zriaďovateľské kompetencie z kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien / DSA /.


Nový zriaďovateľ podporuje zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania


Škola dlhodobo ponúka žiakom výučbu  v štyroch študijných odboroch, a to učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, biotechnológia a farmakológia. Od nového školského roku bude mať celkovo 314 študentov.

Riaditeľ školy Miroslav Tóth vo svojom vystúpení ocenil skutočnosť, že vďaka investíciám  zriaďovateľa sa rekonštruovala predná časť budovy školy a došlo aj k výmene okien na internáte. DSA tiež vybavila novým strojovým zariadením dielne. M.Tóth  pripomenul aj spoluprácu školy so Slovenským vodohospodárskym podnikom.

Otvárajú nový odbor

Na základného spoločného memoranda otvára SSOŠ DSA od tohto školského roku  nový študijný odbor Technik, vodár, vodohospodár.

Bude štvorročný a jeho absolvent sa stane kvalifikovaným a odborným pracovníkom v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Otvorením nového perspektívneho štvorročného študijného odboru a štartom spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom pokračuje SSOŠ DSA  v zmenách, ktoré prináša  jej nový zriaďovateľ, povedal riaditeľ školy.

Predseda predstavenstva DSA Marek Nikel potvrdil zámer zriaďovateľa posilniť technické zameranie výučby vo väzbe na prax a duálne vzdelávanie . Plánuje tiež rozšíriť výučbu v nemeckom jazyku.  Nepôjde však o klasické bilingválne štúdium a aj naďalej zostane zachovaný doterajší rozsah výučby  jazyka anglického.

Ako ďalej povedal M. Nikel, od nového školského roku bude  na všetkých stredných odborných školách a základných školách, patriacich do portfólia spoločnosti, postupne zavádzaný nový systém zvýšenia úrovne jazykových znalostí študentov a žiakov. Žiaci základných škôl  budú môcť takto dosiahnuť  jazykovú klasifikáciu A1 a A2 Junior.

Táto ponuka sa bude neskôr týkať popri nemeckom aj anglického jazyka.

DSA

Nikel potvrdil aj zámer DSA, podporovať na stredných aj základných školách ich profiláciu, zvýšiť motiváciu študentov a žiakov a prisľúbil aj podporu športových aktivít. V tejto súvislosti budú môcť školy spolupracovať tiež s partnerskými školami nemeckej materskej spoločnosti  EBG  ale aj so športovými klubmi v Nemecku.  Ako prvého potencionálneho partnera spomenul  univerzitný športový klub USC Magdeburg  a možnosť spolupráce v basketbale, hádzanej a v budúcnosti aj vo futbale.

Nový zriaďovateľ takisto ponúkne žiakom a študentom na školách, patriacich do jeho portfólia,  možnosť stáží a exkurzií na partnerských školách a odborných strediskách v Nemecku i na Slovensku.

Deutsch – Slowakische Akademien je dcérskou spoločnosťou Združenia Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft – EBG (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť) so sídlom v Magdeburgu, ktoré od roku 1990 pôsobí vo viacerých  nemeckých spolkových krajinách v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie. V súčasnosti má v Nemecku 36 stredných odborných škôl a odborných stredísk , vrátane viacerých centier  pre rekvalifikáciu nezamestnaných.

DSA bude od tohto nového školského roku  takisto prevádzkovať Základnú školu Rozkvet v Považskej Bystrici , Základnú školu na Mukačevskej ulici v Prešove ako aj Strednú odbornú školu polytechnickú v Trnave.


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top