Ste tu
Home > Spravodajstvo > TREBIŠOV Z EUROFONDOV OPRAVÍ ŠKOLSKÉ BUDOVY

TREBIŠOV Z EUROFONDOV OPRAVÍ ŠKOLSKÉ BUDOVY

TREBIŠOV. Mesto Trebišov často reaguje na zverejnené výzvy, ktoré sú zamerané na obnovu budov škôl, školských a predškolských zariadení nachádzajúcich sa v zlom technickom stave. Začiatkom októbra 2018 tak boli Mestu Trebišov schválené finančné prostriedky vo výške 120.000 EUR na riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ na Pribinovej ulici. Aj vďaka tejto sume budú odstránené statické poruchy fasády, takisto sa bude môcť realizovať potrebná rekonštrukcia a zateplenie poškodených vonkajších častí budovy.

„V týchto dňoch bolo Mestu doručené rozhodnutie sprostredkovateľského orgánu Slovenská inovačná a energetická agentúra, konajúceho v mene riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia, na základe ktorého má Trebišov úspešnú aj žiadosť s výškou nenávratného finančného príspevku v sume 940 523,97 EUR pre Materskú školu Pri Polícii na účel: zníženie energetickej náročnosti budovy, uviedla Martina Mištaničová, hovorkyňa mesta Trebišov.

Vzhľadom na to, že uvedená materská škola patrí k vyhľadávaným zariadeniam predprimárneho vzdelávania, komplexnou rekonštrukciou sa tak zabezpečia lepšie podmienky výučby v zariadení v zriaďovateľskej kompetencii Mesta Trebišov, dodala hovorkyňa.

Okrem dotácie na uvedenú materskú školu Mesto získalo obdobným rozhodnutím sprostredkovateľského orgánu Slovenská inovačná a energetická agentúra, konajúceho v mene riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia ďalšie nenávratné finančné zdroje vo výške 1 491 719,99 EUR pre CZŠ sv. Juraja na účel: zníženie energetickej náročnosti budovy. Prostriedky európskych fondov budú použité na komplexnú rekonštrukciu budov obidvoch škôl a zlepšenie ich tepelno-izolačných vlastností, čo je základným predpokladom vytvorenia vhodných podmienok na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

AUTOR, FOTO: Mgr. Martin Mištaničová

Top