Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTO TREBIŠOV REAGOVALO NA PROSTITÚCIU A NÁSILIE V ULICIACH

MESTO TREBIŠOV REAGOVALO NA PROSTITÚCIU A NÁSILIE V ULICIACH

Trebišov│V posledných týždňoch Trebišovom rezonovala správa o rozmáhajúcej sa prostitúcii a násilí v Trebišove. Vyvolala vlnu nevôle a pobúrenia medzi značnou časťou obyvateľstva. Požiadali sme mesto o reakcii na túto udalosť

Na uvedený podnet z portálu odkazprestarostu.sk reagovalo Mesto Trebišov, prostredníctvom človeka povereného riadením MsP, nasledovne:

„Ako ste správne uviedli, územie mesta Trebišov nekončí pri OD Paričan. Rovnaká pozornosť ako aj iným uliciam v meste je venovaná zo strany mestskej polície i lokalite, na ktorú poukazujete vo svojom podnete. O tom svedčí aj každodenné vykonávanie hliadkovej služby práve na Ulici M. R. Štefánika a uliciach priľahlým k rómskej osade. Akýkoľvek podnet zo strany občanov je bezodkladne preverovaný hliadkou MsP a všetky prípady sú riešené v rámci kompetenčných možností. Keďže o niektorých prípadoch sa MsP dozvie iba sprostredkovane a s odstupom času, nie je v možnostiach mestskej polície postihnúť takéto protiprávne konanie bez zabezpečenia dôkazového materiálu a stotožnenia osôb. Vo Vami uvedenom prípade by nám pomohlo doloženie kamerového záznamu, ktorým disponujete. Zašlite ho, prosím, na adresu nacelnikmp@trebisov.sk.“

Miroslav Cabada ďalej pokračoval: „Problematika prostitúcie sa nachádza v tzv. právnom vákuu, pretože podľa súčasnej legislatívy nie je trestná a zo strany MsP je možné postihovať len jej sprievodné skutky. Mestská polícia Trebišov o tomto jave vie a čiastočne sa jej ho darí eliminovať, hlavne zvýšenou kontrolou osôb, ktoré ju vykonávajú. Dochádza tak k jej vytlačeniu do okrajových častí mesta.“

Top