Ste tu
Home > Spravodajstvo > TREBIŠOV OTVORIL MIESTO PRVÉHO KONTAKTU

TREBIŠOV OTVORIL MIESTO PRVÉHO KONTAKTU

Zdieľaj tento článok

Mesto Trebišov otvorilo Miesto prvého kontaktu, ktoré je určené najmä ľuďom pred odchodom do zahraničia.


Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili okrem primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára, jeho zástupcu a zároveň poslanca NR SR Ing. Róberta Puciho aj prednosta MsÚ v Trebišove Mgr. Peter Sovák, Mgr. Miroslav Cabada, poverený riadením MsP Trebišov a jeho zástupca Bc. Jindřich Sosna, náčelník MsP Michalovce JUDr. Dušan Šanta a jeho zástupca PhDr. Marcel Medviď, taktiež zástupca riaditeľa odboru poriadkovej polície OR PZ v Trebišove pplk. Mgr. Michal Hreha, ale i zástupkyňa riaditeľky Gymnázia Trebišov PhDr. Jana Nováková.


Zriadenie tohto miesta je výsledkom projektu, na ktorý sa Mestu Trebišov podarilo získať dotáciu vo výške 6.000 EUR z Ministerstva vnútra SR. V rámci neho bola miestnosť kompletne vybavená nábytkom (stoly, stoličky), vertikálnymi žalúziami, LED svietidlami, podlahovou krytinou, technickým zabezpečením (dataprojektor, biela magnetická tabuľa), flip chartom, propagačnými materiálmi (bannery, plagáty, brožúry, letáky).

Novovytvorené Miesto prvého kontaktu sa nachádza priamo v budove Mestského úradu v Trebišove (3. poschodie). Občania tu získajú  konkrétne informácie pred vycestovaním do iných krajín, týkajúce sa najmä foriem obchodovania s ľuďmi. Priestor poslúži na realizáciu preventívno-poradenských aktivít, či už skupinových, ale aj prostredníctvom individuálnych stretnutí, ktorých vykonávateľmi budú vyškolení  príslušníci Mestskej polície Trebišov.

Miesto prvého kontaktu je miestom permanentnej poradenskej pomoci, ktorú budú zabezpečovať mestskí policajti v súčinnosti so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov (ÚPSVaR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) .

Projekt vytvoril aj možnosť intenzívnejšej spolupráce so školami, a to predovšetkým v poskytovaní rád a informácií študentom, ktorí sa chystajú vycestovať do zahraničia za zárobkom počas letných prázdnin a taktiež študentom, ktorí odchádzajú na výmenné pobyty do iných krajín EÚ.

Na Mieste prvého kontaktu, ktorého kapacita je cca 30 osôb, budú príslušníci MsP Trebišov realizovať:

  • preventívne činnosti s cieľom znížiť počet obetí obchodovania s ľuďmi,
  • aktivity na zvýšenie informovanosti a povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi s orientáciou najmä na mladých ľudí a ľudí z marginalizovanej rómskej komunity (MRK),
  • permanentnú poradenskú činnosť určenú pre záujemcov a osoby pred bezpečným vycestovaním do zahraničia (najmä žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ),
  • individuálnu poradenskú činnosť pre konkrétne obete obchodovania s ľuďmi,
  • stretnutia so seniormi, ktoré budú spojené s poskytovaním informácií MsP o možnostiach ochrany pred kriminalitou a protispoločenskému správaniu.

V mesiacoch apríl až december 2018 sú v zriadenej miestnosti naplánované školenia pre študentov stredných škôl a gymnázií.


Zdroj: Mesto Trebišov

Zdieľaj tento článok

Top