Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Tím spoločnosti Sanofi posilnili nadšení študenti

Tím spoločnosti Sanofi posilnili nadšení študenti

BRATISLAVA 28. marca 2019 (WBN/PR) – Takzvaná generácia mileniálov nesie na svojich pleciach našu budúcnosť. Sú to práve oni,  kto v najbližších rokoch obohatia rady pracovníkov v najrôznejších spoločnostiach. Farmaceutická spoločnosť Sanofi preto v priebehu minulého roka ponúkla vybraným študentom možnosť stáže.


Štyria vybraní študenti farmaceutickej a prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa tak na necelé štyri mesiace stali súčasťou tímu farmaceutickej spoločnosti Sanofi na Slovensku. Stáž bola prínosná pre všetkých zúčastnených. Študentom umožnila nazrieť do korporátneho prostredia a získať praktické skúsenosti z odboru, ktorému sa na škole venujú a manažérov zase na oplátku obohatila o cenné poznatky ako s mladými talentami pracovať.


Hlavným cieľom projektu bolo nadviazať s vysokými školami perspektívnu spoluprácu, ktorá do  budúcnosti pomôže získať talentovaných študentov už v priebehu štúdia. Nadchnúť študentov však nebolo zďaleka také jednoduché, a preto spoločnosť zvolila pre svoju informačnú kampaň kreatívny názov “Sanofi – účinná látka vašej budúcnosti”. “Aby sa nám podarilo študentov motivovať k účasti na stáži v našej spoločnosti, pripravili sme vopred na školách  informačnú kampaň, ktorá zahŕňala letáky, virálne videá či interaktívne súťaže. Zúčastnili sme sa na Kariérnych dňoch farmácie, kde sme pre študentov pripravili bohatý program vrátane prednášok, ” vysvetlila Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Sanofi. Študenti, ktorí prejavili záujem o stáž  v Sanofi, museli v prvom rade dodať svoj životopis spolu so stručným motivačným listom o tom, prečo by práve oni mali byť “účinnou látkou Sanofi”. Vybraných študentov potom čakalo ešte viackolové výberové konanie, kde o svojich schopnostiach museli presvedčiť oddelenie ľudských zdrojov.  Stáž nakoniec získali traja študenti Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a študentka medicínskej biológie na bratislavskej Prírodovedeckej fakulte UK.

Neoceniteľné skúsenosti

Realitou, s ktorou sa čerství absolventi často stretávajú, sú vysoké požiadavky na predchádzajúce skúsenosti z odboru. Získať však v priebehu štúdia farmácie prax inde, než v lekárni, je pre študentov pomerne komplikované. “Jeden z dôvodov, prečo ma ponuka stáže v Sanofi zaujala bol ten, že som si svoju kariéru nepredstavoval len v lekárni. Chcem dosiahnuť niečo viac a stáž v spoločnosti s takým množstvom produktov som považoval vo všetkých smeroch za dobrý krok,” doplnil stážista Michal. Práve v Sanofi tak dostal so svojimi kolegami možnosť uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi a vyskúšať si prácu skutočných manažérov v autentickom prostredí, a to hneď na niekoľkých oddeleniach farmaceutickej spoločnosti. “Spolupracovala som na existujúcich projektoch, zúčastnila som sa kongresu, riešila rôzne situácie a problémy, pri ktorých som mala možnosť rozvíjať svoj potenciál a kritické myslenie,” opísala rozsah svojich skúseností stážistka Bianka.

Rovnako pozitívne skúsenosti si zo stáže odniesla aj Monika. “Od začiatku som sa cítila ako súčasť tímu, ako právoplatný člen rodiny Sanofi. Pomohli tomu všetky tie vstupné školenia, technika, ktorú sme mali k dispozícii ako aj priateľský prístup zo strany zamestnancov.”

Všestranný prínos nielen pre študentov

Nadšenie študentov rovnako zdieľajú aj manažéri zo Sanofi. Ocenili predovšetkým samostatnosť, akú stážisti prejavili pri riešení im doposiaľ neznámych problémov spojených s každodennou pracovnou realitou vo farmaceutickej firme. “Pre našich kolegov bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako je činnosť farmaceutického priemyslu vnímaná z pozície externistov. Som presvedčená, že projekt bol prínosný pre všetky zúčastnené strany”, dodáva Kujanová.

Spoločnosť Sanofi plánuje zrealizovať stáže pre študentov aj v tomto roku. Viac informácií vám poskytne oddelenie ľudských zdrojov spoločnosti Sanofi Kariera.Slovakia@sanofi.com.

O spoločnosti Sanofi

Spoločnosť Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na zdravie ľudí. Zameriavame sa na prevenciu rôznych ochorení prostredníctvom našich vakcín, poskytujeme pacientom inovatívnu liečbu, aby sme bojovali proti bolesti a utrpeniu. Pomáhame pacientom, ktorí trpia vzácnymi chorobami a podporujeme milióny ľudí s dlhodobými chronickými chorobami.

S viac než 100 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách transformuje Sanofi vedecké inovácie na riešenia zdravotnej starostlivosti po celom svete.

Sanofi, Empowering Life

Kontakt

Ing. Beáta Kujanová
Komunikačný manažér
Sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mobil : +421 915 999 460
beata.kujanova@sanofi.com

Obozretné vyhlásenia spoločnosti Sanofi

Táto tlačová správa obsahuje obozretné vyhlásenia, ktoré sú definované v Zákone o procesnej reforme ochrany súkromných informácií z roku 1995, v znení neskorších úprav. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami. Tieto vyhlásenia zahŕňajú prognózy a odhady, vrátane predpokladov a vyhlásení o plánoch, cieľoch a očakávaniach s ohľadom na budúce udalosti, operácie, produkty a služby, ako aj vyhlásení o budúcich činnostiach. Obozretné vyhlásenia sa všeobecne identifikujú pomocou výrazov “očakávať”, “predpokladať”, “veriť”, “zamýšľať”, “odhadovať”, “plánovať” a podobných vyjadrení. Hoci vedenie spoločnosti Sanofi verí, že očakávania vyjadrené v takýchto obozretných vyhláseniach sú racionálne, upozorňuje investorov, že obozretné vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, z ktorých mnohé je ťažko predvídať a vo všeobecnosti nie sú pod kontrolou spoločnosti Sanofi, a ktoré by mohli spôsobiť významné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a vývojom a tými, ktoré boli uvedené, predpokladané alebo plánované v obozretných informáciách a vyhláseniach. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú, okrem iného, neistoty, ktoré sú súčasťou výskumu a vývoja, budúce klinické dáta a analýzy vrátane post-marketingových dát a analýz, rozhodnutia regulačných autorít, ako napríklad FDA alebo EMA týkajúce sa toho či a kedy schvália nejaký liek, zariadenie alebo biologickú aplikáciu, ktoré môžu byť podané pre akýchkoľvek produktových kandidátov, ako aj ich rozhodnutia týkajúce sa označovania a iných skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť a komerčný potenciál takýchto produktových kandidátov, absencia záruky, že produktový kandidát, ak bude schválený, bude komerčne úspešný, budúce schvaľovanie a komerčný úspech terapeutických alternatív. Rovnako tieto riziká zahŕňajú schopnosť spoločnosti Sanofi benefitovať z existujúcich príležitostí a/alebo získania regulačných povolení. Ďalej sa jedná o riziká spojené s duševným vlastníctvom, prebiehajúcimi či budúci súdnymi procesmi, vývojom menových kurzov, úrokových mier, nestálymi ekonomickými podmienkami, vplyvom nákladovo obmedzujúcich aktivít, priemerným množstvom nesplatených akcií, ako aj alternatív diskutovaných alebo identifikovaných vo verejných súboroch s SEC a AMF vytvorených spoločnosťou Sanofi vrátane tých, ktoré boli vymenované pod “Rizikovými faktormi” a “Upozornením na obozretné vyhlásenia” vo výročnej správe spoločnosti Sanofi vo Formulári 20-F pre rok končiaci 31. decembrom 2017. Spoločnosť Sanofi okrem povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo revíziu akýchkoľvek obozretných informácií alebo vyhlásení.

Kód materiálu: SACS.SA.19.03.0183
Vydané: 28.3.2019
Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. – Einsteinova 24 – 851 01 – Bratislava – www.sanofi.sk

Viac k témam: farmaceutický priemysel, Sanofi, stáž
Zdroj: Webnoviny.sk – Tím spoločnosti Sanofi posilnili nadšení študenti © SITA Všetky práva vyhradené.


Top