Ste tu
Home > Kultúra > História > SPOMIENKA NA ZAKLADATEĽKU TREBIŠOVSKEJ HVEZDÁRNE, ALŽBETU REISKUPOVÚ

SPOMIENKA NA ZAKLADATEĽKU TREBIŠOVSKEJ HVEZDÁRNE, ALŽBETU REISKUPOVÚ

18. februára si pripomíname smrť jednej z ďalších výnimočných osôb z nášho zemplínskeho regiónu. Reč je o astronomičke a zakladateľke hvezdárne v Trebišove.


Alžbeta Reiskupová sa narodila 19. novembra v Martine. Po základnej škole študovala na ukrajinskom gymnáziu v Prešove, a neskôr prešla na Univerzitu Komenského, kde si vybrala na filozofickej fakulte dvojodbor filozofia – fyzika. Po škole pracovala jeden rok ako učiteľka na Strednej ekonomickej škole vo Vranove nad Topľou, neskôr sa zamestnala ako odborná asistentka na filozofickom ústave SAV v Bratislave.


Jej nasledujúcich šesť rokov sa nieslo v znamení materstva a manželstva, pôsobila v Sečovciach a dva roky na Strednej ekonomickej škole v Trebišove. Jej záujem o astronómiu sa prejavil naplno, keď v roku 1983 nastúpila ako metodička do hvezdárne v Michalovciach. V tom čase si spravila doktorát a odvtedy sa mohla preukázať titulom PhDr – doktor filozofie. V Michalovciach riadila popularizačno – vzdelávacie oddelenie.

O päť rokov neskôr založila hvezdáreň v Trebišove, kde bola do konca svojho života riaditeľkou. Celý svoj život sa venovala deťom, mládeži a sama sa rozhodla prebudiť v mladých záujem o vesmír a prírodné vedy. Prednášala takisto aj v materských, základných a stredných školách, taktiež pripravovala semináre pre učiteľov prírodných predmetov. Na jej podnet sa začali na školách organizovať astronomické krúžky, ktoré si našli mnoho nadšencov. Pre verejnosť pripravovala pozorovania Slnka, Mesiaca, planét a vesmíru.

Občas sa venovala aj písaniu a publikovala v časopisoch Kozmos a Slovo Zemplína. Vydávala pomôcky aj pre školy. Bola to chápavá žena, ktorá vždy ochotne pomohla, keď bolo treba. Zomrela náhle a nečakane vo veku 50 rokov.

Alzbeta_Reiskupova-04

Alzbeta_Reiskupova-01

 


Foto: muzeumtv.sk


Top