Ste tu
Home > Ekonomika > Slovensko má na krku sťažnosť, forma odškodnenia za zrušené zájazdy stále nie je v súlade s právom EÚ

Slovensko má na krku sťažnosť, forma odškodnenia za zrušené zájazdy stále nie je v súlade s právom EÚ

9.6.2021 (Webnoviny.sk) – Európska komisia (EK) rozhodla podať sťažnosť voči Slovensku na Súdny dvor Európskej únie. Dôvodom je to, že podľa slovenských pravidiel musia cestujúci, ktorých balík dovolenkových služieb bol z dôvodu pandémie COVID-19 zrušený, akceptovať buď zmenenú zmluvu o balíku cestovných služieb, alebo náhradný balík ponúknutý organizátorom. Ako alternatívu majú cestujúci zo Slovenska nárok na refundáciu až po 31. auguste 2021.


Tieto pravidlá však podľa EK porušujú právo únie, keďže podľa smernice o balíkoch cestovných služieb majú cestujúci nárok na vrátenie peňazí do 14 dní, ak je ich zmluva ukončená v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností. EK o tom informovala v stredu v tlačovej správe.


Pozmeňujúci návrh nebol prijatý

V júli 2020 EK začala postup v prípade porušenia povinnosti proti Slovensku a ďalším deviatim členským štátom za to, že zaviedli pravidlá pre dovolenkové balíky, ktoré neboli v súlade so smernicou o balíkoch cestovných služieb.

V októbri 2020 komisia pristúpila k ďalšej fáze postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko. V decembri 2020 naň Slovensko odpovedalo a poskytlo návrh legislatívnej zmeny.

Zmena mala byť prijatá v marci 2021 s účinnosťou od 1. mája 2021. SR však koncom marca 2021 Európsku komisiu informovala, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý a že sa začne nový legislatívny postup. Keďže Slovensko svoje právne predpisy stále nezmenilo, EK rozhodla postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ.

EK ukončila konania proti niektorým štátom

V októbri 2020 EK ukončila konania proti Česku, Grécku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku a Portugalsku, ktorých ustanovenia odchyľujúce sa od smernice o balíkoch cestovných služieb stratili platnosť alebo boli zrušené.

Komisia takisto ukončila postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Cypru, keďže sa nepreukázalo, že by jeho ustanovenia porušovali smernicu.

V stredu sa EK rozhodla ukončiť postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti Litve a Bulharsku. Litva zrušila svoje dočasné odchýlenie sa od smernice o balíkoch cestovných služieb vo februári 2021 a platnosť bulharských ustanovení, ktoré sa odchyľujú od tejto smernice, uplynula 31. decembra 2020. Chorvátsko komisiu informovalo, že jeho ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od smernice, budú zrušené v júni.

Viac k témam: cestovný ruch, Pandémia, sťažnosť, turizmus
Zdroj: Webnoviny.sk – Slovensko má na krku sťažnosť, forma odškodnenia za zrušené zájazdy stále nie je v súlade s právom EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.


Top