Ste tu
Home > Šport > SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

V areáli futbalového štadióna Slavoj Trebišov vyrástlo moderné ihrisko s umelým zeleným povrchom. Jeho slávnostne otvorenie sa uskutočnilo nedeľu 13. mája 2018 za prítomnosti 1. viceprezidenta SFZ Ing. Richarda Havrillu, prezidenta FK Slavoj Trebišov Ing. Jozefa Gazdaga a primátora mesta Trebišov PhDr. Marka Čižmára.

Činnosti na budovaní ihriska s umelou trávou začali v septembri 2017 výkopovými prácami, pokračovali drenážou – zrealizovaný bol výkop ryhy do hĺbky 80 – 130 cm určenej na drenáž, následne do nej bola vložená geotextília a osadené drenážne potrubie cca 100 mm. Ryhu pracovníci  dodávateľskej firmy zasypali drveným kamenivom fr. 8-16 mm a fr. 16-32 mm. Pokračovalo sa vytvorením podkladovej časti a napokon pokladaním finálnej povrchovej vrstvy – umelej trávy.  V rámci prác na budovaní umelého trávnika bolo realizované značenie čiarami, ktoré ohraničujú samotné ihrisko. Napokon umelú trávu zasypali kremičitým pieskom v dvoch vrstvách a čiernym gumovým granulátom SBR. Pracovníci firmy zabetónovali železobetónové pätky na stĺpy osvetlenia a na ihrisko umiestnili 2 striedačky, 1 kabínku pre rozhodcu a bránky. V poslednej fáze budovania, na základe projektovej dokumentácie, osadili 4 stĺpy osvetlenia, namontovali svietidlá s napojením na elektrickú prípojku a oplotili ihrisko ochranným pletivom do výšky 2 metrov, v priestore za futbalovými bránkami do výšky 6 metrov.

Stavebné práce spodnej stavby pod ihrisko s umelým povrchom realizovala firma STAVIMAT s. r. o. Trebišov. Dodávku a inštaláciu umelého trávnika zabezpečila spoločnosť Deals Management, a. s. Trenčín. 

Tréningové ihrisko s umelým povrchom v Trebišove bolo vybudované vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja vo výške 120.000 € a dotácii Slovenského futbalového zväzu takisto vo výške 120.000 €. Mesto Trebišov sa na výstavbe spolupodieľalo sumou 184.510 €

Projekt bol realizovaný v rámci investičného programu UEFA HatTrick IV.

Zdroj: Mesto Trebišov

Top