Ste tu
Home > Rozhovory > <i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i> POLDRUHAROČNÁ SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNÝM ZRIADOVATEĽOM

POLDRUHAROČNÁ SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNÝM ZRIADOVATEĽOM

Zdieľaj tento článok

Trebišov │Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove  pôsobí už druhý rok pod novým zriaďovateľom, ktorým sa stala spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho združenia EBG. O doterajších skúsenostiach so zriaďovateľom aj plánoch na najbližšie obdobie sme sa porozprávali s riaditeľom tejto strednej odbornej školy Miroslavom Tóthom.


Ako hodnotíte za doterajšie poldruharočné obdobie hlavné prínosy nového zriaďovateľa ?


Zmenila sa a zjednodušila komunikácia na úrovni vedenie školy a zriaďovateľ, pociťujeme menej administratívy. Zároveň treba vyzdvihnúť výhody, ktoré škola získala tým, že sa stala súčasťou medzinárodnej vzdelávacej skupiny . Absolvovali sme pobyt v centrále materskej spoločnosti zriaďovateľa – združenia EBG v Magdeburgu, oboznámili sme sa so skúsenosťami na nemeckých partnerských odborných stredných školách a odborných zariadeniach.

V rámci tejto spolupráce absolvuje v týchto dňoch majster odborného výcviku, ktorý bude pôsobiť v našich dielňach , odbornú stáž v Magdeburgu. Naši vybraní študenti mohli za odmenu absolvovať pobyt v Štrasburgu, navštíviť Európsky parlament aj sa zúčastniť na exkurzii do  hlavného mesta Lotyšska Rigy. Pozitívne hodnotím aj možnosť výmeny skúseností a spoluprácu v rámci samotnej DSA , keďže táto spoločnosť získala na Slovensku k dnešnému dňu zriaďovateľské kompetencie už na piatich súkromných stredných odborných a základných školách.

Súkromná stredná odborná škola DSA

Aké plány a zámery má vedenie školy na najbližšie mesiace ?

Už na jar sa môžu žiaci  tešiť na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom interaktívnych tabúľ. Rozbehneme modernú metódu jazykovej prípravy tzv. e-learning, založenú na konverzácii s rovesníkmi na partnerských školách v Nemecku , pričom sa bude využívať forma videokonferencií.

Našich pedagógov čaká ponuka  školení, ktoré budú môcť absolvovať, aby zriaďovateľ – spoločnosť DSA –  podporil ich odborný a profesijný rast. Od týchto projektov si sľubujeme aj prínosy a inovácie v samotnom spôsobe výučby, na základe výmeny skúseností s partnerskými školami v zahraničí. V rámci zlepšovania materiálno-technického vybavenia školy chceme pokračovať v úprave vstupných priestorov školy ako aj  tried, vrátane ich vybavenia.

Miroslav Tóth
Riaditeľ školy, Mgr. Miroslav Tóth

Aké študijné odbory a programy ponúka  škola na nadchádzajúci školský rok  ?

V novom školskom roku  otvoríme tri študijné odbory denného štúdia.  Ako prvý spomeniem študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Výhodou je, že naši žiaci majú  možnosť  overiť si nadobudnuté teoretické vedomosti  a zručnosti priamo v praxi, keďže máme  vlastnú súkromnú  materskú školu DSA a spolupracujeme aj s ďalšími  zmluvnými zariadeniami.

Ponúkame tiež študijný odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý  reaguje na nové trendy rozvoja biotechnologického a farmaceutického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny a výživy. Najnovším je študijný odbor technik vodár vodohospodár, ktorého otvorenie iniciovala vlani Východoslovenská vodárenská spoločnosť.

Pociťuje akútny nedostatok nových kvalifikovaných pracovníkov vo svojich   9 – tich závodoch na celom východnom Slovensku, a preto naši maturanti  nájdu okamžité uplatnenie.

Zdieľaj tento článok

Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top