Ste tu
Home > Rozhovory > <i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i> POLDRUHAROČNÁ SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNÝM ZRIADOVATEĽOM

POLDRUHAROČNÁ SPOLUPRÁCA SO SÚKROMNÝM ZRIADOVATEĽOM

Trebišov │Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove  pôsobí už druhý rok pod novým zriaďovateľom, ktorým sa stala spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho združenia EBG. O doterajších skúsenostiach so zriaďovateľom aj plánoch na najbližšie obdobie sme sa porozprávali s riaditeľom tejto strednej odbornej školy Miroslavom Tóthom.


Ako hodnotíte za doterajšie poldruharočné obdobie hlavné prínosy nového zriaďovateľa ?


Zmenila sa a zjednodušila komunikácia na úrovni vedenie školy a zriaďovateľ, pociťujeme menej administratívy. Zároveň treba vyzdvihnúť výhody, ktoré škola získala tým, že sa stala súčasťou medzinárodnej vzdelávacej skupiny . Absolvovali sme pobyt v centrále materskej spoločnosti zriaďovateľa – združenia EBG v Magdeburgu, oboznámili sme sa so skúsenosťami na nemeckých partnerských odborných stredných školách a odborných zariadeniach.

V rámci tejto spolupráce absolvuje v týchto dňoch majster odborného výcviku, ktorý bude pôsobiť v našich dielňach , odbornú stáž v Magdeburgu. Naši vybraní študenti mohli za odmenu absolvovať pobyt v Štrasburgu, navštíviť Európsky parlament aj sa zúčastniť na exkurzii do  hlavného mesta Lotyšska Rigy. Pozitívne hodnotím aj možnosť výmeny skúseností a spoluprácu v rámci samotnej DSA , keďže táto spoločnosť získala na Slovensku k dnešnému dňu zriaďovateľské kompetencie už na piatich súkromných stredných odborných a základných školách.

Súkromná stredná odborná škola DSA

Aké plány a zámery má vedenie školy na najbližšie mesiace ?

Už na jar sa môžu žiaci  tešiť na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom interaktívnych tabúľ. Rozbehneme modernú metódu jazykovej prípravy tzv. e-learning, založenú na konverzácii s rovesníkmi na partnerských školách v Nemecku , pričom sa bude využívať forma videokonferencií.

Našich pedagógov čaká ponuka  školení, ktoré budú môcť absolvovať, aby zriaďovateľ – spoločnosť DSA –  podporil ich odborný a profesijný rast. Od týchto projektov si sľubujeme aj prínosy a inovácie v samotnom spôsobe výučby, na základe výmeny skúseností s partnerskými školami v zahraničí. V rámci zlepšovania materiálno-technického vybavenia školy chceme pokračovať v úprave vstupných priestorov školy ako aj  tried, vrátane ich vybavenia.

Miroslav Tóth
Riaditeľ školy, Mgr. Miroslav Tóth

Aké študijné odbory a programy ponúka  škola na nadchádzajúci školský rok  ?

V novom školskom roku  otvoríme tri študijné odbory denného štúdia.  Ako prvý spomeniem študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Výhodou je, že naši žiaci majú  možnosť  overiť si nadobudnuté teoretické vedomosti  a zručnosti priamo v praxi, keďže máme  vlastnú súkromnú  materskú školu DSA a spolupracujeme aj s ďalšími  zmluvnými zariadeniami.

Ponúkame tiež študijný odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý  reaguje na nové trendy rozvoja biotechnologického a farmaceutického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny a výživy. Najnovším je študijný odbor technik vodár vodohospodár, ktorého otvorenie iniciovala vlani Východoslovenská vodárenská spoločnosť.

Pociťuje akútny nedostatok nových kvalifikovaných pracovníkov vo svojich   9 – tich závodoch na celom východnom Slovensku, a preto naši maturanti  nájdu okamžité uplatnenie.


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top