Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Rómske deti často nenavštevujú materské školy, projekty v Banskobystrickom kraji to chcú zmeniť

Rómske deti často nenavštevujú materské školy, projekty v Banskobystrickom kraji to chcú zmeniť

BANSKÁ BYSTRICA 10. apríla (WebNoviny.sk) – Päť projektov v rómskych komunitách Banskobystrického kraja podporí sumou 40-tisíc eur štvrtý ročník Programu rozvoja rómskych komunít.

Projekty sú zamerané na zdravý rozvoj detí v ranom veku a zlepšenie prostredia, v ktorom vyrastajú,“ uviedla PR manažérka Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá program organizuje spolu s Karpatskou nadáciou. Projekty sa začnú realizovať v apríli tohto roku.

Komunitná škôlka

Medzi podporené projekty patrí projekt združenia Nádej deťom zameraný na stabilizáciu komunitnej škôlky v Banskej Bystrici pre deti žijúce na Cementárenskej ulici a Na Hrbe, z ktorých väčšina nenavštevuje predškolské zariadenie.

Individuálnym vzdelávaním chce OZ Čarovné husle vo Fiľakove pripraviť rómske deti na školskú dochádzku a zároveň zapojiť rómske matky do predškolskej prípravy svojich detí.

V obci Sirk v okrese Revúca uspel projekt Cesty von, ktorý má za cieľ preťať cyklus generačnej chudoby rozvíjaním osobnosti detí z málo podnetného chudobného prostredia už od kľúčového raného a predškolského veku.

Úspešný nástup do školy

Kvalitatívne zlepšenie zdravotnej, ale aj celkovej starostlivosti a rozvoj schopností detí v predškolskom veku prostredníctvom pravidelnej práce a vzdelávania matiek si kladie za cieľ projekt Komunitného centra menšín vo Veľkom Krtíši.

Náplňou projektu kultúrno-výchovného OZ Láčho drom v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár je inovatívnou formou hier, tréningov a mentoringu zapojiť deti zo znevýhodneného prostredia a ich rodičov do predškolskej prípravy v kontexte ich úspešného nástupu do školy a lepšej prípravy do života.

Zmena stereotypov v rodinách

Program rozvoja rómskych komunít je založený na výsledkoch práce v rómskych komunitách a z predošlých ročníkov programu. Práve tie umožnili zadefinovať základné východiská, identifikovať silné stránky a príležitosti, ako program zlepšiť. Veľký dôraz je kladený na prácu s celými rodinami detí v ranom a predškolskom veku, širšie komunity a všetkých kľúčových zainteresovaných do inklúzie a desegregácie Rómov,“ načrtáva programový manažér Milan Hronec.

Podpornými aktivitami k hlavnému cieľu programu je aj výchova k zodpovednému rodičovstvu pre dospievajúcu mládež, prenatálna výchova, projekty na zlepšenie celkovej starostlivosti o rodinu, ako aj zmena stereotypov v rómskych rodinách, ktoré znevýhodňujú postavenie rómskych žien.

Viac k témam: materská škola, rómovia, tragická dopravná nehoda
Zdroj: Webnoviny.sk – Rómske deti často nenavštevujú materské školy, projekty v Banskobystrickom kraji to chcú zmeniť © SITA Všetky práva vyhradené.

Top