Ste tu
Home > Kultúra > História > Rodáci: Andrej Fáy

Rodáci: Andrej Fáy

Zdieľaj tento článok

Po dlhšom čase prichádzam opäť s rubrikou “Rodáci”. Dnes si v nej predstavíme menej známeho rodáka z Kochanoviec, (v súčasnosti mestskej časti Sečoviec), ktorého meno znie Andrej Fáy.


Andrej Fáy (alebo aj András Fáy) sa narodil v časoch vládnutia Habsburskej monarchie, 30. mája 1786 v, už spomínaných Kochanovciach, v rodinnej kúrii, rodičom Ladislavovi Fáyovi a Kristíne, rodenej Semereovej. Jeho život a práca boli úzko späté so životom samotného zemplínskeho ľudu a jeho kultúrnymi a sociálnymi problémami.


Zdroj: mediaklikk.hu
Zdroj: mediaklikk.hu

Vo vtedajšom Uhorsku, ale i vo svete sa preslávil ako spisovateľ. Písal a zbieral rozprávky a bájky. Jeho životné dielo sa dočkalo aj knižného vydania v 8 zväzkoch. Okrem umenia a literatúry svoje uplatnenie našiel aj v politickom živote, kde pôsobil ako advokát a hlavný slúžny. Práve toto pôsobenie mu neskôr výraznou mierou pomohlo k tomu, aby mohol stáť pri zrode prvých družstevných sporiteľní a poisťovní v Uhorsku. Medzi jeho ďalšie plusy by som mohol zaradiť aj jeho funkciu reformátora protestantskej únie, prostredníctvom ktorej sa zaslúžil o reformy v našom školstve.

Prečítaj si: Rodáci: Lya de Putti

Pri storočnici jeho úmrtia sa dokonca dočkal, (aj keď posmrtne) poštovej známky so svojou podobizňou, ktorú vydala maďarská poštová správa. Je potrebné pripomenúť, že na svojho slávneho rodáka nezabudli ani v samotných Sečovciach. Už v roku 1886 bola na strednej časti múra jeho rodného domu osadená pamätná tabuľa. Pod jej osadenie sa podpísala Prvá peštianska krajanská sporiteľná spoločnosť s prispením Zemplínskej župy. Pôvodný text v maďarskom jazyku znel takto: „V tomto dome sa narodil 30. mája 1786 Andrej Fáy, významný spisovateľ, rodoľub a zakladateľ Prvej peštianskej krajanskej sporiteľnej spoločnosti. ‚Byť prospešnýmʹ bolo jeho životným krédom.“ Andrejova rodná kúria však  bola v roku 1933 pre nevyhovujúci stav zbúraná.

Zdroj: wikipedia.com
Zdroj: wikipedia.com

Andrej Fáy sa právom radí medzi skutočných velikánov Zemplína, na ktorého by sme nemali zabúdať, pretože činnosť, ktorú vykonával, vo veľkej miere pomohla celému zemplínskemu ľudu!

Zdieľaj tento článok

Top