Ste tu
Home > Spravodajstvo > REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA POKRAČUJE

REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA POKRAČUJE

Počas roku 2014 sa v Trebišove avizovala rekonštrukcia priestorov rozlúčkovej siene a ďalších priľahlých priestorov prislúchajúcich k nej. Momentálne, v septembri 2015 sú práce spojené s rekonštrukciou v plnom prúde.

Stav rozlúčkovej siene bol katastrofálny

Pohľad na budovu rozlúčkovej siene pred začatím rekonštrukčných prác bol príšerný a už dlhší čas hlásal výrazný problém v podobe nedostatku miesta pre zosnulých, odpudzujúceho stavu interiéru a obradnej miestnosti, či všeobecný zlý technický stav a rozloženie priestorov.

Mesto tak ešte počas minulého roku pristúpilo na najväčšiu investíciu a rozhodlo, že je najvyšší čas pietne miesto patrične zrekonštruovať. Dočasná rozlúčková sieň sa zriadila v priestoroch mestskej športovej haly, ktorá sa nachádza neďaleko cintorína.

Investícia sa mala odraziť najmä na zveľadenie a úpravu interiéru, vybudovanie vstupu z južnej strany, úpravu priľahlej zelene a rozšírenie parkoviska. Značnú časť investície malo zhltnúť vybudovanie strechy so zelenou záhradou. Tá v konečnom dôsledku zlepší mikroklímu a skrášli prostredie.

Rekonštrukcia je v plnom prúde

Požiadali sme kanceláriu primátora o vyjadrenie sa k aktuálnemu stavu  a priebehu rekonštrukcie. V meste stále prebieha rekonštrukcia Domu smútku. V najbližších dňoch sa bude realizovať vonkajšia stena budovy a osadenie okien. Stavebný dozor mesta Trebišov na stavbe vykonáva p. Michal Davala. Pravidelných kontrolných dní za mesto sa zúčastňuje referent pre miestny rozvoj z oddelenia výstavby a majetku na MsÚ Ing. Ján Staš. Termín ukončenia stavby podľa zmluvy je november 2015. Mestu zatiaľ nebola doručená žiadna požiadavka zo strany dodávateľa na zmenu termínu ukončenia projektu,“ informovala Martina Kužmová, referentka pre komunikáciu, styk s verejnosťou a médiami.

Ak  teda zo strany dodávateľa nepríde v najbližších dňoch k žiadnej požiadavke na zmenu termínu ukončenia projektu, Trebišovčania sa nového, zrekoštruovaného pietneho miesta dočkajú ešte počas tohto novembra.

Rekonštrukcia cintorína
Stav rekonštrukcie dňa 16.9.2015. Termín ukončenia stavby je v mesiaci november toho istého roku. 

FOTO: Daniel Fekete

Top