Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Reforma polície sa nechystá, ministerstvo sa dištancuje od špekulatívnych dokumentov plných neprávd

Reforma polície sa nechystá, ministerstvo sa dištancuje od špekulatívnych dokumentov plných neprávd

10.9.2020 (Webnoviny.sk) – Na sociálnych sieťach a niektorých webových stránkach sú podľa ministerstva vnútra v tomto období zverejňované rôzne dokumenty obsahujúce nepravdivé skutočnosti, ktoré majú prezentovať pripravované zmeny aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru (PZ) SR.


Snaha vyvolať napätie Policajnom zbore

Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení rezortu, z týchto dokumentov je zrejmá len snaha ich autorov vyvolať napätie v PZ a medzi jeho príslušníkmi.


Jedným z takýchto dokumentov je podľa ministerstva aj v posledných dňoch zverejnený materiál s názvom „Návrh novely zákona NR SR č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov“.

V tomto materiáli sú podľa rezortu obsiahnuté len špekulatívne názory jeho autorov a nejde o legislatívny návrh, ktorý by bol v súčasnosti vypracovaný ministerstvom vnútra. „Od jeho obsahu sa preto ministerstvo vnútra zásadne dištancuje,“ zdôrazňuje rezort.

Novelu spomínaného zákona ako aj ďalších zákonov týkajúcich sa PZ, jeho postavenia a úloh tak, ako to vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024, bude ministerstvo vnútra podľa svojho vyhlásenia spolu s dotknutými ministerstvami a inými štátnymi orgánmi spolu s dôvodovou správou a jej dopadom na verejné financie ešte len pripravovať a bude predmetom riadneho legislatívneho procesu.

Návrhy kolektívnej zmluvy

„V tejto súvislosti tiež uvádzame, že v súlade s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala, že bude garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby, ministerstvo vnútra nepripravuje žiadne legislatívne návrhy, ktoré by sa mali týkať zmeny ich sociálneho zabezpečenia a odmeňovania,“ zdôrazňuje ministerstvo vnútra.

Rezort doplnil, že Odborový zväz polície v SR 25. augusta predložil ministerstvu písomné návrhy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre príslušníkov PZ, ďalej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2021, kolektívnej zmluvy pre zamestnancov vo verejnej službe na rok 2021 a tiež návrh kolektívnej zmluvy pre príslušníkov Horskej záchrannej služby.

„Dňa 9. septembra návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru predložil Odborový zväz hasičov. Predložením písomných návrhov na uzavretie kolektívnych zmlúv sa začalo kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými odborovými orgánmi a ministerstvom ako zamestnávateľom. Návrhy kolektívnych zmlúv sú v súčasnosti predmetom pripomienkového konania,” dodalo ministerstvo.

Viac k témam: hoax, kolektívna zmluva, reforma Policajného zboru
Zdroj: Webnoviny.sk – Reforma polície sa nechystá, ministerstvo sa dištancuje od špekulatívnych dokumentov plných neprávd © SITA Všetky práva vyhradené.


Top