Ste tu
Home > Krátke správy > POZVÁNKA NA 5. ZASADNUTIE (MIMORIADNE) MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POZVÁNKA NA 5. ZASADNUTIE (MIMORIADNE) MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V Trebišove sa dňa 25. mája so začiatkom o 16:00 uskutoční 5. zasadnutie (mimoriadne) mestského zastupiteľstva. Týmto pozývame širokú verejnosť. Pozrite sa, o čom budú naši poslanci rokovať.


Bod Názov
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4. Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej
5. Ihrisko s umelým povrchom Trebišov
6. Prenájom nehnuteľného majetku Mesta Trebišov
7. Oprava miestnych komunikácií
8. Rôzne
9. Záver

mestský úrad


Text: Mesto TrebišovDr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top