Ste tu
Home > Šport > Opory trebišovského futbalu prehovorili

Opory trebišovského futbalu prehovorili

Futbalový klub v Trebišove prežíva krušné obdobie. Po odchode pätice skúsených futbalistov (bratia Lukáčovci, E. Sudimák ml., Krochta a Dragula), ktorí mohli v klube pokračovať, no pre údajnú nespokojnosť s vedením klubu tak neučinili, denník Korzár zverejnil skutočné dôvody ich rozhodnutia opustiť kolísajúcu palubu žlto-modrej lode.


huh

„Cítime morálnu povinnosť informovať ľudí, ako to v trebišovskom klube momentálne funguje. Pretože práve občania mesta sú tí, ktorí prostredníctvom mestskej pokladnice dotujú klub.“ Najväčší problém je podľa nich neustále nedodržiavanie ústnych dohôd zo strany vedenia klubu. „A to už dlhodobo. Čo nám určite veľmi chýbalo, bol ľudský prístup a hlavne, aby slovo, ktoré sa dá, platilo. Treba zdôrazniť, že – keďže neexistujú žiadne zmluvy, resp. dohody o vykonaní športovej činnosti – dodržiavanie ústnych dohôd je ešte citlivejšie,“ uviedla pätica futbalistov, ktorá má aj odlišné názory na filozofiu klubu,“ uviedli pre denník Korzár.


„Prichádzajú sem hráči zo zahraničia namiesto toho, aby sa presadzovali vlastní odchovanci. Dôsledkom toho je v mnohých prípadoch odchod našich hráčov na dediny do nižších súťaží. Týmto sa potiera všetka dlhoročná práca mládežníckych trénerov. Sme za to, aby sa práca s chlapcami nekončila už v doraste, ale pokračovala aj po prechode do A tímu.“

2

Nespokojní sú aj s podmienkami v akých druholigový klub pracuje. „Máme určite najhoršie pripravované trávnaté ihriská v lige. Je to tým, že v klube nie je hospodár, ktorý by sa o ne staral. V zime niet kde trénovať. Kluby z nižších súťaží si vedia zabezpečiť umelú trávu, ale my nie.“

Ďalší dôvod ich odchodu je postoj vedenia v otázkach prestupov alebo hosťovaní. Ak sa už aj niektorý z hráčov rozhodne odísť z klubu, vedenie robí hráčom problémy. Príkladom je Milan Lukáč. „Chcel som už pred rokom odísť zo Slavoja a hrať v inom klube. Nebolo mi to umožnené so slovami, že buď budem hrať v Trebišove alebo nikde. Rovnaký problém mám aj teraz, keď som sa rozhodol odísť, ale klub mi to nechce dovoliť,“ vyjadril sa M. Lukáč.

4

„Smutné je, že existujú ľudia, ktorí by aj chceli pomôcť futbalu v Trebišove, ale kvôli súčasnému vedeniu to neurobia. Súvisí to predovšetkým s tým, že v klube, ktorý je občianskym združením (OZ), nie je žiadna diskusia, transparentnosť a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami. OZ nemá členov, a nieto ešte aktívnych. Aj tí, ktorí kedysi členmi boli, už pár rokov jednak neplatia svoje členské príspevky, ale čo je smutnejšie, vôbec sa nestretávajú na prípadných valných zhromaždeniach. OZ má v súčasnosti troch aktívnych členov, ktorí predstavujú aj samotné vedenie klubu. Sme preto zvedaví, ako sa postaví vedenie k občanom, ktorí v polovici februára podali prihlášku o členstvo v združení.“ Extrebišovčania na záver dodali: „Tieto skutočnosti pretrvávajú v klube už dlhšiu dobu, preto sme sa rozhodli za takýchto podmienok v klube nepokračovať. Zároveň chceme vyzvať všetkých bývalých členov OZ Slavoj, tiež mesto Trebišov ako hlavného garanta futbalu, všetkých priaznivcov tohto športu, aby zamerali väčšiu pozornosť na dianie vo futbale. Veríme, že rozhodnutie, akým smerom sa bude futbal v meste ďalej uberať, už nezostane na troch ľuďoch.“

REAKCIA KLUBU

„Túto problematiku sme prediskutovali na stretnutí na úrovni klubu za účasti vedenia mesta pred niekoľkými týždňami. Verili sme, že sme tam našli spoločnú reč so všetkými hráčmi,“ uviedla pre Korzár v stanovisku na vyjadrenia hráčov správna rada Slavoja. „Hráčom, ktorým sa skončilo hosťovanie k 31. decembru 2014 (Krochta, Dragula – pozn. red.), prajeme v novom pôsobisku veľa úspechov. Verím, že naši kmeňoví hráči ešte prehodnotia svoje stanoviská. Momentálnou prioritou klubu je dobehnúť vzniknuté tréningové manko a zabojovať o záchranu v druhej lige.“

5

Pätica nespokojných nám poskytla presný opis problematiky v bodoch zo stretnutia z 12. februára 2015 za prítomnosti primátora a prednostu Mesta Trebišov, vedenia OZ Slavoj Trebišov, trénerov a hráčov A-tímu Slavoja.

Čo trápi hráčov A-tímu?

 1. Neexistujú žiadne dohody resp. zmluvy medzi hráčmi a OZ Slavoj Trebišov. V prípade nedodržania ústne dohodnutých podmienok žiadna ochrana pre hráča.
 2. Ústne dohody vedenie klubu nedodržiava už dlhodobo.
 3. Niektorí hráči nemajú žiadne konkrétne podmienky.
 4. Cestovné nie je preplácané.
 5. Vedenie klubu nedokáže zabezpečiť podmienky pre adekvátne trénovanie – chýbajú pomôcky (tyčky pokrivené a rozbité, prekážky polámané), zimná príprava bez veľkej trávnatej plochy, behy v parku po tme zvyšujú riziko zranení.
 6. Vedenie sa o hráčov nezaujíma – chýba ľudský prístup zo strany vedenia.
 7. Pri prestupoch a hosťovaniach vedenie mocensky využíva svoju pozíciu – príklad Milan Lukáč r. 2014 – Veľký Horeš, dôvod prečo sa aj Tomáš Krochta pri príchode na Slovensko rozhodol registrovať v inom klube.
 8. Zlé renomé klubu SLAVOJ Trebišov – odchádzajúci hráči nie sú doplatení.
 9. Zlé renomé klubu SLAVOJ Trebišov – neschopnosť vedenia postarať sa o zahraničných hráčov (chýbajú večere, starostlivosť pri zraneniach, legiónari si požičiavali peniaze od nás hráčov – pretože im klub nevedel pomôcť, hráči neboli informovaní o vzniku povinnosti platieb zdravotných odvodov – vznikol dlh – možné komplikácie pri eventuálnych vyšetreniach u lekára).
 10. Súkromní investori/sponzori nechcú pomôcť kvôli vedeniu klubu.
 11. Chýba hospodár, ktorý by bol garantom kvalitne pripravených hracích plôch, máme najhoršie ihrisko v lige, vedľajšie ihrisko je katastrofálne.
 12. Filozofia prijímania zahraničných hráčov a posielanie našich odchovancov na dediny je nezmyselná – potieranie dlhoročnej práce mládežníckych trénerov, pričom kvalita našich odchovancov je dobrá.
 13. Neexistuje žiadna kontrola hospodárenia v OZ – žiadna transparentnosť.
 14. Pri riadení klubu neexistuje žiadna diskusia – Správna Rada sa nestretáva, členovia OZ sa nestretávajú – OZ nefunguje.
 15. Pri riešení súčasnej finančnej krízy sa vedenie klubu vyhráža hráčom vyhodením z klubu, Tomáša Krochtu vyhadzuje z kabíny, nedovolilo všetkým chlapcom trénovať (piatok 6.2.2015), napriek tomu, že hráči chceli začať trénovať, Denisovi Barátovi vyčíta porušenie zmluvy práve to vedenie, ktoré mu súčasne dlží peniaze.
 16. Podmienky pre mládežnícke kategórie katastrofálne – šatne resp. priestory pod tribúnou v zlom stave.

Čo navrhujeme ?

 1. Zavedenie dohôd medzi OZ a hráčmi+ trénermi+ inými zamestnancami pre ľudskú dôstojnosť.
 2. Pozdĺžnosti OZ SLAVOJ Trebišov voči hráčom právne podchytiť.
 3. Igor Dragula a Tomáš Krochta naspäť do mužstva – umožniť trénovanie s mužstvom.
 4. Otvoriť diskusie o fungovaní klubu na stretnutiach členov OZ – zaktivizovať Valné zhromaždenia.
 5. Riadenie OZ medzi Valnými zhromaždeniami celou Správnou Radou.
 6. Neaktívnych členov Správnej Rady vymeniť za aktívnych – nová voľba – osloviť občanov, starých pánov futbalistov, hráčov, trénerov, mesto (napr. komisia športu).
 7. Zverejňovanie nakladania s finančnými prostriedkami všetkým členom OZ na mesačnej báze.
 8. Umožnenie nahliadnutia do účtovných podkladov každému členovi OZ.
 9. Vytvorenie revíznej komisie – nezávislý orgán – na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami (Stanovy občianskeho združenia ,,SLAVOJ TREBIŠOV,,, Článok 6 – Revízna komisia).
 10. Nájdenie hospodára, ktorý bude garantom kvalitných ihrísk.
 11. Každý člen OZ, kt. prispeje sumou aspoň 30 Eur/ročne získava voľný vstup na domáce zápasy.

1

„U primátora sme však pochopenie našli, no k riešeniu týchto závažných skutočností nedošlo, na čo sme reagovali odchodom z mužstva,“ smutne skonštatovala pätica rezignujúcich hráčov.

Čo si o súčasnej situácii v klube myslíš ty? Môžeš nám napísať svoj názor do komentárov pod článkom!

FOTO: FB Slavoj Trebišov


Top