Ste tu
Home > Spravodajstvo > Od zajtra už na sídliskách v meste s dodávkou nezaparkujete

Od zajtra už na sídliskách v meste s dodávkou nezaparkujete

Mesto Trebišov po vzore iných miest na ostatnej schôdzi mestského zastupiteľstva rozhodlo o tom, že veľké dodávky na parkoviská  na sídliskách nepatria. Od zajtra už dodávku na sídlisku nezaparkujete.


Doteraz platne všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní  a státi vozidiel opomínalo čoraz vypuklejšu problematiku parkovania veľkých dodávkových vozidiel na sídliskách v meste Trebišov. Dodávky dlhé cez 5 metrov, z titulu svojich rozmerov,  často zaberajú viac ako jedno parkovaciemiesto, často znemožnujú výhľad pri výjazde z parkovísk a podobne. Na  poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, poslanci prijali dodatok k vyššie uvedenému VZN, ktorým parkovanie motorových vozidiel katégórie N1 zakázali v čase od  od 20.00 do 6.00 nasledujúceho dňa, čo v praxi znamená, že v tomto čase pod hrozbou pomerne vysokej pokuty nesmiete dodávky s  dĺžkou nad 5 metrov parkovať ( zákaz sa vzťahuje aj na iné kategórie vozidiel).  Zákaz platí od 3. marca 2021 pre všetky verejné komunikácie a parkoviská v meste.


Zdroj: FB Dobré správy z Trebišova

Zákaz platil aj doteraz

VZN o parkovaní a státi pochádza ešte z roku 2013, doteraz však obmedzovalo len parkovanie a státie autobusov, kamiónov  a prípojných vozidiel na sídliskách. Dôvodom tohto rozhodnutia sú najmä pribúdajúce sťažnosti obyvateľov na parkovanie firemných dodávok v obytnej zóne. Mesto si od zmeny sľubuje zvýšenie parkovacích kapacít. Cieľom je uvoľniť parkovacie miesta, ktorých je na sídliskách nedostatok. Poslanci doterajší zákaz rozšírili aj o motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu tovaru s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony dlhšie ako 5 metrov a autobusov – kategóriu vozidiel M1 s dĺžkou nad 5 metrov, teda motorové vozidlá navrhnuté a vyrobené predovšetkým na prepravu cestujúcich a ich batožiny s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a bez plochy pre stojacich cestujúcich bez ohľadu na to, či je počet miest na sedenie obmedzený na miesto na sedenie vodiča.

Celkovo sa teda zákaz nočného parkovania vzťahuje na tieto kategórie vozidiel.

a) nákladné automobily (kategórie vozidiel – N1 s dĺžkou nad 5 metrov, N2, N3),
b) autobusy (kategórie vozidiel – M1 s dĺžkou nad 5 metrov, M2, M3) a obytné vozidlá kategórie M1,
c) prípojné vozidlá (kategórie vozidiel – O1, O2, O3, O4),
d) zvláštne vozidlá podľa § 3 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.

Parkovať môžu len na záchytných parkoviskách

Mesto spolu so zákazom parkovania prináša aj riešenie v podobe možnosti parkovať na tzv. zachytných parkoviskách, kde majitelia a vodiči dodávok parkovať aj počas nočných hodín. Mesto vytvorilo 5 záchytných parkovísk. Dodávku tak môžete zaparkovať na parkovisku pri športovej hale, na parkovisku pri zimnom štadióne, na parkovisku pri areáli vodných športov, na parkovisku pri Mestskom kultúrnom stredisku a na parkovisku na Námestí mieru pri mestskom úrade. 

Mimo týchto parkovísk vám za zaparkovanie vybraných kategórií vozidiel hrozí mastná pokuta. Mesto vám za porušenie všebecne záväzného nariadenia môže uložiť pokutu až do výšky 6638 EUR.

 


Top